Zuid-Holland bouwt circa 250.000 woningen voor 2030

15 maart 2023

Wethouder Kirsten Jaarsma heeft gisteren de ‘Realisatieagenda’ voor de (woon)regio Rotterdam ondertekend. De regio heeft de ambitie om tot en met 2030 98.000 woningen te bouwen; dat is ruim 10% van de landelijke woningbouwopgave van 900.000 woningen. Met 733 woningen levert de gemeente Krimpen aan den IJssel weliswaar een bescheiden kwantitatieve bijdrage, maar opvallend is wel dat 38% van die woningen sociaal zullen zijn. In totaal valt zelfs 2/3 van de Krimpense productie in het zo geheten ‘betaalbare segment’. Bovendien voldoet de gemeente met 38% nu en in de toekomst al aan de doelstelling om in elke gemeente van Nederland (tenminste) 30% sociale huurwoningen in de woningvoorraad te hebben.

De Realisatieagenda bevat de op dit moment voorziene bouwplannen tot en met 2030. Daarin zitten bouwplannen die uitgevoerd worden en plannen die zelfs al uitgevoerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn De Wilgen en Centrum-Zuid. Er zitten ook bouwplannen bij die nog ‘zachter’ zijn: hieraan wordt op dit moment al wel gewerkt of over nagedacht. Niettemin kunnen die plannen altijd nog weer wijzigen. Ze kunnen zelfs (uiteindelijk) vervallen. Voorbeelden hiervan zijn DCV Veld 4, NoM-wijk Kerkdreef, Hof van IJssel, scheepswerf Van Duijvendijk, KOAG-locatie en Crimpenersteyn.

Zuid-Holland levert een belangrijke bijdrage

Zuid-Hollandse bestuurders en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tussen 2022 tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. Dit zijn bijna net zoveel woningen als er nu al staan in de stad Den Haag. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen. Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen, meer dan genoeg om het aantal woningen te bouwen dat wij in oktober met het rijk hebben afgesproken. Laten we zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord te vinden op deze vraagstukken.”

Minister Hugo de Jonge: “Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Al kan de tegenwind hier aan de kust stormachtige vormen aannemen, we trotseren haar. Gewoon harder trappen.”

Gezamenlijke opgave met brede steun

In Zuid-Holland tekenen naast overheden ook woningcorporaties de bouwplannen. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Bouwen in bestaand stedelijk gebied

Zuid-Holland bouwt zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, met name langs de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht: de Oude Lijn. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Zuid-Holland ook op de aangewezen buitenstedelijke locaties.

Aantrekkelijke omgeving

Anne Koning: “We benutten de woningbouwopgave om een aantrekkelijke omgeving te bouwen, die ons stimuleert om te bewegen en erop uit te trekken. Met goede verbindingen en voorzieningen onder handbereik. En we stimuleren innovaties in de bouw om versnelling en verduurzaming mogelijk te maken. Samen met overheden, woningcorporaties en marktpartijen versnellen we de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken. Zuid-Holland is er klaar voor. En we zijn al begonnen!”