Zienswijze indienen en informatieavond voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau

9 januari 2020

In november is bekend gemaakt dat er een MIRT Verkenning start van een pakket van maatregelen waarmee de bereikbaarheid van Rotterdam en de regio verbeterd kan worden. Belangrijke maatregelen die verkend worden zijn een oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord en maatregelen op de Algeracorridor.

Op 11 december zijn de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de bijbehorende Participatieaanpak gepubliceerd op de projectwebsite www.oeververbinding.nl/nrd. De NRD is een belangrijke stap in de MIRT Verkenning. U kunt van 9 januari tot en met 19 februari een zienswijze indienen op de NRD en de Participatieaanpak.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een eerste stap in de MIRT Verkenning

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Zij zijn de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning.

De NRD is een belangrijke stap in die Verkenning. Het helpt oplossingen, onderzoekaspecten en de diepgang van het vervolgonderzoek in kaart te brengen. Het document is daarmee een eerste stap in een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r-procedure). In deze procedure worden de effecten op het milieu meegenomen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten over de maatregelen. Daarnaast beschrijft de NRD ook de participatieaanpak. Die geeft antwoord op de vraag hoe en wanneer belanghebbenden bij het onderzoek worden betrokken.

De NRD is te vinden op de website www.oeverbinding.nl/nrd

De NRD is een best een lastig document om te lezen en een mening over te vormen. Daarom krijgt iedereen extra leestijd, want de NRD is nu al te lezen op de website www.oeververbinding.nl/nrd.

Zienswijzen indienen kan van 9 januari tot en met 19 februari 2020

Officieel gaat de NRD op 9 januari ter inzage. Dat is het moment waarop de zienswijzeperiode start. In die zes weken (tot en met 19 februari 2020) kan iedereen een zienswijze op de NRD en/of de participatieaanpak indienen.

Na de zienswijzen volgt een Nota van Antwoord

De initiatiefnemers van de NRD vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich kan uitspreken over de NRD. Ook vragen ze de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. om naar de NRD én alle zienswijzen te kijken en hen advies te geven. Vervolgens schrijven de initiatiefnemers de Nota van Antwoord. Daarin staat hoe er met uw zienswijzen wordt omgegaan. Zij streven ernaar om de Nota van Antwoord enkele maanden na afloop van de zienswijzeperiode gereed te hebben.

Informatiebijeenkomst op 23 januari van 19.00 tot 21.00 uur in De Tuyter

In de zienswijzeperiode zijn er informatiebijeenkomsten om uw vragen te stellen over het project, het proces en de participatie. Op 23 januari 2020 is er van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst in De Tuyter. Kunt u niet op 23 januari? Dan zijn er ook informatieavonden in omliggende gemeenten

Andere informatieavonden vinden van 19.00 tot 21.00 uur plaats op:

  • 20 januari in het Isala theater, Stadsplein 5, Capelle a/d IJssel;
  • 21 januari in Pompgebouw de Esch, Rijnwaterstraat 11, Rotterdam;
  • 27 januari in het Topsportcentrum, Van Zandvlietplein 20, Rotterdam;
  • 28 januari in Zalencentrum PG Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk
  • 29 januari in Stichting Cultuurhuis, De Markt 201, Krimpen aan de Lek.