Zet uw buurt in haar kracht en doe mee aan project Buurtkracht

2 maart 2021

In deze tijd zijn we veel thuis. Met verschillende mensen afspreken kan niet en onze sociale contacten zijn sterk verminderd. Als ze al plaatsvinden, dan is dat op minimaal anderhalve meter afstand. Het aantal mensen waar u direct mee omgaat is minder geworden. Samen kunnen we hier iets aan doen! Juist in deze tijd is het belangrijk dat u kunt rekenen op de mensen in uw buurt. Voor een praatje, luisterend oor of een helpende hand. Zet uw buurt in haar kracht en doe mee aan project Buurtkracht!

Doe mee en kom in contact met uw buren

Soms is het lastig om met elkaar in contact te komen. Met het project Buurtkracht gaan we daar verandering in brengen. In de week van 1 maart ligt er bij elk huishouden een envelop in de brievenbus. In de envelop zitten drie ansichtkaarten en een factsheet van KrimpenWijzer. De ansichtkaarten bieden de mogelijkheid om in contact te komen met uw buren. Op een van de kaarten staat de vraag “Kan ik helpen?”. Het is de bedoeling dat u deze kaart bij een van uw buren in de brievenbus stopt. De tweede kaart “Wilt u mij helpen?” biedt juist de mogelijkheid om hulp te vragen. De derde kaart bevat tips voor een goed gesprek. Maak hier gebruik van! Door contact met uw buren te hebben, zet u uw buurt in haar kracht. Samen maakt u van uw buurt een fijne leefomgeving.

Door meer contact met uw buren versterkt u elkaar en de buurt

Wethouder Hugo van der Wal: “Met dit project willen we inspelen op de bereidheid van inwoners om elkaar te helpen. Soms is er wat schroom om hulp te vragen of om die aan anderen aan te bieden. Terwijl dat in deze tijd, die voor iedereen moeilijk is, zo nodig is dat we extra op onszelf en op anderen letten. Het gaat er bij dit project om dat we als inwoners van Krimpen zoveel mogelijk zelf, maar waar nodig met steun vanuit de gemeente, KrimpenWijzer en /of het Krimpens Sociaal Team samen problemen in de buurt signaleren en oppakken. Het doel is dat inwoners elkaar versterken en in hun kracht zetten. Dat kan bijvoorbeeld door het doen van een boodschap voor uw zieke buurvrouw of het maken van een wandeling met een buurtgenoot, zodat hij/zij weer eens buiten komt. Doet u ook mee aan dit goede voornemen? We staan immers samen voor een krachtig Krimpen!”.

Meer weten? Neem contact op met KrimpenWijzer

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met KrimpenWijzer. KrimpenWijzer is elke dag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken via het telefoonnummer 0180 51 75 90 of per mail naar welzijn@krimpenwijzer.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op de site: www.krimpenwijzer.nl.