Woningsluiting Acacia verlengd met 2 weken

4 augustus 2022 Afbeelding van een handhaver

Burgemeester Vroom heeft besloten de woning aan de Acacia per donderdag 4 augustus 2022 gesloten te houden voor nogmaals 2 weken. Het pand is vanwege een schietincident op 21 juli 2022 gesloten op grond van artikel 175 van de Gemeentewet.

Er is nog geen afname van de dreiging

Er is nog geen afname van de dreiging. Het geweldsincident heeft gezorgd voor een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen blijft de woning gesloten voor nogmaals 2 weken. Het strafrechtelijk onderzoek door politie en het Openbaar Ministerie wordt voortgezet. De bewakingscamera in de straat blijft staan.