Wat moet ik doen als het riool verstopt zit?

Bij een verstopping stroomt het water niet meer weg. Stroomt het water op één afvoerpunt niet meer weg, dan is het meestal een lokaal probleem. Controleer dan de sifon op vervuiling en maakt deze schoon. Ook een simpele ontstopper helpt al in veel gevallen.

Loopt het water op meerdere afvoerpunten niet meer weg, dan is er meestal sprake van een verstopping in de huisaansluiting of hoofdriool. De riolering vanaf het gebouw tot aan de aansluiting op het hoofdriool, de huisaansluiting, is eigendom van de eigenaar. Werkzaamheden zoals het verhelpen van een verstopping dient de eigenaar zelf uit te (laten) voeren. Voor graven in gemeentegrond is toestemming van de dienst Openbare Werken vereist. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Het riool is verstopt. Wat nu?.

Wat moet ik doen bij wateroverlast op straat?

Meestal is de wateroverlast na een paar uur verdwenen of is fors minder geworden. Is dit na een paar uur nog niet het geval, neem dan contact op met de gemeente via Melding Openbare Ruimte. Meer over wateroverlast leest u op de pagina Klimaatveranderingen.

Wat kan ik doen om rioolverstopping te voorkomen?

Als u het riool gebruikt waarvoor het bedoeld is, dan is de kans op een verstopping minimaal. Op de pagina Goed gebruik van de riolering leest u meer over goed rioolgebruik.

Wanneer vinden er rioolwerkzaamheden plaats in mijn straat?

De meest actuele planning van de gemeente vindt in het dossier herstratings- en rioleringsplannen. Staat uw straat er niet bij? Dan zijn hier voorlopig geen werkzaamheden gepland.

Wat kan ik doen om wateroverlast te voorkomen?

U kunt helpen wateroverlast te voorkomen. Hierbij een aantal tips:

 • Maak uw dakgoot regelmatig schoon. Dit voorkomt overstromende dakgoten en verstopte regenpijpen door bladeren.
 • Zorg voor voldoende afwisseling tussen bestrating en beplanting in uw tuin. Hoe meer beplanting en open verharding zoals grind, hoe sneller het regenwater in de grond opgenomen is. Wanneer u veel verharding in uw tuin heeft dan is het verstandig om te
  zorgen voor voldoende afvoerputten.
 • Zorg ervoor dat de lozingspunten in het huis niet lager liggen dan het straatniveau. Zo voorkomt u dat bij hevige regenval het rioolwater via de huisaansluiting de woning in loopt.

Wat moet ik doen bij wateroverlast in de kelder of kruipruimte?

Hierover leest u meer bij het onderdeel grondwater.

Wie is verantwoordelijk bij wateroverlast in en om het huis?

 • Verstopping van het riool
  Een verstopping van het riool in huis tot aan het aansluiting op het gemeentelijk riool valt onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar (in geval van een koophuis is dit de eigenaar/bewoner/vereniging van eigenaren, in geval van een huurhuis de verhuurder). In het openbaar hoofdriool is de gemeente verantwoordelijk voor het oplossen van een verstopping.
 • Wateroverlast in kelder of kruipruimte
  De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van de kelder. Door vervanging van het oude riool kunnen ook problemen ontstaan. Ook in dit geval is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk om de problemen te verhelpen. Meer informatie vindt u
  in het dossier grondwater.
 • Wateroverlast in de tuin
  Door een hoge grondwaterstand of hevige regenval kan water in de tuin blijven staan. In beide gevallen is de huiseigenaar verantwoordelijk. In de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk.
 • Wateroverlast via het dak of de dakgoot
  Hiervoor is de huiseigenaar (burger of woningcorporatie) zelf verantwoordelijk.

Waar kan ik melding maken van dode vissen in de sloot?

Wanneer u dode vissen ziet, kunt u dat via het E-loket melden door het formulier Melding Openbare Ruimte in te vullen.

Hoe meld ik stankoverlast uit het riool?

Wanneer u een rioollucht, kunt u dat via het E-loket melden door het formulier Melding Openbare Ruimte in te vullen.