De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is met ingang van 1 oktober 2010 in werking getreden. In totaal kunnen 25 bestaande vergunningen als één worden behandeld. U vraagt nu geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, sloop- en inritvergunning aan, maar een omgevingsvergunning voor de 3 activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘inrit’. Dat kan in één aanvraag, maar dat kan ook in 3 aparte aanvragen.

Voordelen van één omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er is één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een burger of ondernemer één aanvraag indienen, maar verschillende “losse” aanvragen kan ook. In geval van één aanvraag, behandelt de gemeente deze in één procedure en neemt één besluit. En verleent daarop één vergunning. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. De vergunningaanvraag kan digitaal worden ingediend.

Maak gebruik van vooroverleg!

Het kan zijn dat u twijfels heeft over de haalbaarheid van uw plan. Uw architect heeft wellicht aangegeven dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Of u twijfelt of uw plan voldoet aan de welstandseisen. In dat geval kunt u gebruik maken van de mogelijkheid van vooroverleg met de gemeente. Door vooroverleg te hebben is de kans dat uw vergunningaanvraag compleet en haalbaar is vaak groter.
U kunt vooroverleg aanvragen door in www.omgevingsloket.nl bij het indienen van de aanvraag het vakje “vooroverleg” aan te vinken. Wij nemen dan met u contact op voor een telefonisch overleg of een afspraak. Maar ook als u alleen nog een schetsplan heeft kunt u om vooroverleg vragen door een afspraak te maken via www.krimpenaandenijssel.nl/afspraak of telefonisch 14 0180. Geef bij het maken van de afspraak het adres waar het om gaat door. Zo kunnen wij ons voorbereiden door bijvoorbeeld het bestemmingsplan al op te zoeken. Uiteraard kunt u dit ook schriftelijk indienen door middel van een brief met een schetsplan.

Digitale indiening

Met het www.omgevingsloket.nl kunt u via een vragenboom vaststellen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen.
Een groot voordeel is dat u vooroverleg kunt voeren met de overheid en volgen hoe uw zaak erbij staat. Ook kunt u voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten. U kunt eenvoudig zien welke vergunningen nodig zijn, ze direct aanvragen en meldingen doen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren.

24 uur per dag beschikbaar

Vanuit uw huis of kantoor kunt u 24 uur per dag één omgevingsvergunning aanvragen via één digitaal loket: Omgevingsloket online. Door de vergunningencheck in te vullen, weet u direct of een vergunning nodig is. Kijk op www.omgevingsloket.nl.

Legeskosten

De legeskosten die verbonden zijn aan het indienen van een omgevingsvergunning kunt u terugvinden in de legesverordening (goedgekeurd in raad 23-09-2010)

Welke activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning?

 • Bouwen (voorheen bouwvergunning)
 • Slopen (voorheen sloopvergunning)
 • Monumenten (voorheen monumentenvergunning)
 • Milieu (voorheen milieuvergunning)
 • Gebruik (voorheen gebruiksvergunning)
 • Kappen (voorheen kapvergunning)
 • Inrit (voorheen inritvergunning)
 • Reclame (voorheen reclamevergunning)
 • Alarm (voorheen alarmvergunning)
 • Aanleg (voorheen aanlegvergunning
 • Afwijken bestemmingsplan (voorheen vrijstelling of ontheffing van bestemmingsplan)