U kunt met bouwen of verbouwen beginnen, nadat u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hebt gekregen of wanneer er sprake is van een vergunningsvrije activiteit. U dient de start van omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden vooraf aan de toezichthouder van de gemeente door te geven. Tijdens de (ver)bouw ziet de ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht toe op de naleving van de eventuele voorwaarden in de vergunning.

Meer informatie

Voor omgevingsvergunningsvrije (bouw)activiteiten gelden ook voorwaarden. Vergunningsvrij is niet regelvrij! De voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen. Indien de bouw niet volgens de gestelde randvoorwaarden plaatsvindt kan de ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht het werk stilleggen. Neem voor meer informatie contact op met het omgevingsloket van de afdeling Ruimte van de gemeente, tel. 14 0180.