Wijzigingen in de afvalinzameling per 1 januari 2020

17 december 2019

Vanaf 1 januari zijn drie wijzigingen in de afvalinzameling van kracht. De dagen van de afvalinzameling veranderen, de zakken voor de inzameling van PMD worden niet meer naar een huisadres opgestuurd en nieuwe afvalpassen worden niet meer gratis verstrekt.

Nieuwe inzameldagen voor de containers

Per 1 januari 2020 veranderen de inzameldagen. Cyclus heeft de route geoptimaliseerd, waardoor de afvalverwerker efficiënter afval inzamelt en de CO₂-uitstoot van de inzamelvoertuigen omlaag gaat. Een overzicht van de inzameldagen voor komend jaar vindt u op de website www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer-app. Alle inwoners ontvangen in december een brief van Cyclus over de nieuwe inzameldagen.

Nieuwe afvalpas kost in 2020 € 25,-

Voor het openen van een ondergrondse container, PMD-container en GFT-container heeft u een afvalpas nodig. Ook heeft u met uw afvalpas toegang tot het Grondstoffencentrum aan de Stormsweg 11. Bent u uw afvalpas kwijt? Dan kunt een nieuwe afvalpas aanvragen. Vanaf volgend jaar is dat niet meer gratis. Een nieuwe afvalpas kost €25,-. Vanaf 1 januari 2020 kunt u via www.krimpenaandenijssel.nl/direct-regelen een nieuwe afvalpas aanvragen. Daar kunt u kiezen om de pas digitaal aan te vragen of om een afspraak te maken om de afvalpas via het Publiekscentrum aan te vragen en te betalen. Als de nieuwe pas is aangevraagd en betaald, dan stuurt Cyclus de afvalpas naar uw huisadres.

Afvalpassen horen bij het huisadres. Als u verhuist, dan laat u de afvalpas achter voor de nieuwe bewoners. Bij nieuwbouwwoningen verstrekken we eenmalig gratis de afvalpas.

PMD-zakken kunt u vanaf 2020 gratis ophalen op vijf locaties

Volgend jaar kunt u de zakken voor PMD (plastic, metaal en drankenkartons) gratis afhalen bij het Publiekscentrum in het raadhuis, De Tuyter, AH de Block Crimpenhof, Jumbo de Korf en bij Jumbo de Olm. U kunt één rolletje PMD-zakken per keer meenemen. Het is dan niet meer mogelijk om de PMD-zakken naar uw huisadres te laten versturen.