Wie heeft zich in coronatijd ingezet voor de Krimpense medemens?

24 november 2020

Elk jaar maken we tijdens de nieuwjaarsreceptie de Krimpenaar van het jaar bekend. Door de coronacrisis hebben we besloten om dit anders aan te pakken. We vinden het namelijk belangrijk om iedereen in het zonnetje te zetten die in coronatijd iets gedaan heeft voor de inwoners van Krimpen. Kent u een persoon, vereniging of organisatie die in coronatijd veel heeft gedaan voor de Krimpense medemens? Draag deze persoon, vereniging of organisatie dan voor.

Aanmelden

Dit bijzondere coronajaar zorgt ervoor dat we op zoek zijn naar inwoners die andere Krimpenaren in coronatijd hebben geholpen. Heeft u iemand in gedachten die in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail gericht aan het college van burgemeester en wethouders naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl, onder vermelding van ‘Krimpenaren voor elkaar’. In deze e-mail omschrijft u kort de persoon die u op het oog heeft en de redenen waarom u vindt dat deze persoon in het zonnetje moet worden gezet. U kunt ook een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Tot 30 november 2020 kunt u de mail of brief sturen. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw J. Geneugelijk-Verheul via telefoonnummer 14 0180.