Wethouder Kirsten Jaarsma reikt kristallen roemer uit aan mevrouw Goudriaan-Rijkaart

13 februari 2020

Wethouder Kirsten Jaarsma heeft op donderdag 13 februari de gemeentelijke kristallen roemer uitgereikt aan mevrouw Goudriaan-Rijkaart. De uitreiking vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van Kerkkoor Krimpen in de Rank. 

Mevrouw Goudriaan-Rijkaart is 50 jaar lid van Kerkkoor Krimpen. Naast het zingen is ze ook lid van de muziekcommissie. Als lid van deze commissie beslist mevrouw Goudriaan-Rijkaart mee over de te zingen liederen en heeft ze contact met predikanten.

Kristallen roemer

De kristallen roemer kan worden toegekend aan personen die een bijzondere prestatie hebben verricht.  Eén van de criteria die recht geeft op de kristallen roemer is een meerjarig lidmaatschap (50 jaar of langer) van een vereniging.