Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg zomer 2020

13 mei 2020

Vanaf 1 juni tot en met 29 augustus wordt een gedeelte van de Nieuwe Tiendweg vernieuwd. Het gaat om het gedeelte vanaf de C.G. Roosweg tot aan de nieuwe fietsoversteek bij de Buys Ballotsingel en Vincent van Goghlaan. Dit weggedeelte wordt volledig opnieuw ingericht. Tijdens deze periode geldt voor fiets- en gemotoriseerd verkeer diverse omleidingsroutes. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project ‘de Grote Kruising’. Ze dragen ook bij aan de herinrichting van de Algeracorridor.

Door de volledige afsluiting van de Nieuwe Tiendweg tussen de C.G. Roosweg en fietsoversteek ter hoogte van de Buys Ballotsingel en Vincent van Goghlaan kan er intensief worden gewerkt, zodat de weg zo snel mogelijk weer open kan voor verkeer. Het doel is dat de werkzaamheden eind augustus, met de start van het nieuwe schooljaar, zijn afgerond. De werkzaamheden verlopen in fases. De fases voor de werkzaamheden worden verder toegelicht.

Omleiding fietspad Nieuwe Tiendweg door werkzaamheden aan kabels en leidingen

In juni en juli verlegt de aannemer kabels en leidingen langs de Nieuwe Tiendweg. Gevolg hiervan is dat het fietsverkeer van en naar de Wethouder Hoogendijktunnel van 1 juni tot en met 29 augustus moet worden omgeleid. De omleidingsroute loopt van de Boerhaavelaan,  langs het winkelcentrum, via de Rotterdamseweg/Noorderstraat naar de andere zijde van de Wethouder Hoogendijktunnel. Voor het fietsverkeer komend vanaf de Algerabrug of Industrieweg met als bestemming het centrum geldt dezelfde omleiding in tegenovergestelde richting. Voetgangers kunnen gedurende deze periode, van 1 juni tot en met 29 augustus wél gebruik blijven maken van de Wethouder Hoogendijktunnel. 

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg fase 1: van 13 juli tot en met 7 augustus

Van 13 juli tot en met 7 augustus is de Nieuwe Tiendweg vanaf de Van Ostadelaan tot aan de Burgemeester Aalberslaan in beide richtingen volledig afgesloten. Dit geldt voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. In deze relatief rustige periode vervangt de aannemer de bestaande duiker (waterverbinding onder de weg) van de Buys Ballotsingel. Ook wordt in die periode de Nieuwe Tiendweg verbreed en vinden er werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen. Daarnaast werkt de aannemer aan een nieuwe fietsoversteek van de Vincent van Goghlaan naar de Buys Ballotsingel.

Omleidingsroute fase 1

Verkeer komend vanaf de Grote Kruising kan in deze fase de Boerhaavelaan inrijden en via de Koekoekstraat de Burgermeester Aalberslaan bereiken. Vanaf deze weg wordt ook het fietsverkeer omgeleid. Het verkeer kan via de Koekoekstraat de omleidingsroute vervolgen richting het Raadhuisplein/Noorderstraat en Rotterdamseweg. 

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg fase 2: 10 tot en met 15 augustus

Van 10 tot en met 15 augustus vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats op de Nieuwe Tiendweg op het gedeelte vanaf de C.G. Roosweg tot aan de Boerhaavelaan. De bestaande weg wordt verbreed, het huidige wegdek wordt compleet vernieuwd en de aannemer maakt de aansluiting op de nieuwe wisselstrook/fly-over. In fase 2 zijn ook de werkzaamheden vanaf de Van Ostadelaan tot aan de fietsoversteek Buys Ballotsingel dan nog niet afgerond. Daarom is de weg tussen de C.G. Roosweg tot aan de fietsoversteek ter hoogte van de Buys Ballotsingel in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Het is alleen mogelijk om over steken van de Boerhaavelaan naar de Van Ostadelaan.

Omleidingsroute fase 2

Van 10 tot en met 15 augustus geldt er een omleidingsroute voor fiets- en gemotoriseerd verkeer. De omleidingsroute voor het autoverkeer is in deze 5 dagen  via de Krimpenerbosweg. De route richting het centrum via de Van Ostadelaan/Boerhaavelaan blijft tijdens deze week in beide richtingen wel beschikbaar. Fietsverkeer maakt net als in de voorgaande fase gebruik van de ingestelde omleidingsroute. De omleidingsroute loopt van de Boerhaavelaan, langs het winkelcentrum, via de Rotterdamseweg/Noorderstraat naar de andere zijde van de Wethouder Hoogendijktunnel en andersom.

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg fase 3: 17 tot en met 28 augustus

Van 17 tot en met 28 augustus vervangt de aannemer de bestaande duikerconstructie onder de Van Ostadelaan, net voor de Nieuwe Tiendweg. Vanwege deze werkzaamheden is een complete afsluiting van de Van Ostadelaan noodzakelijk.

Omleidingsroute fase 3

Gemotoriseerd verkeer van en naar de Van Ostadelaan maakt van 17 tot  en met 28 augustus gebruik van de omleidingsroute Lansing/Burgemeester Aalberslaan en de Nieuwe Tiendweg. Fietsverkeer komend vanaf De Ouverturelaan/Van Ostadelaan wordt via de Vermeerstraat richting de Vincent van Goghlaan en Buys Ballotsingel naar de aanwezige fietsomleiding geleid.

Overlast zo veel mogelijk beperken door te werken in relatief rustige, intensieve periode

Er wordt al een geruime tijd gewerkt aan de nieuwe infrastructuur rondom de Grote Kruising. Het meest zichtbare is de fly-over die momenteel wordt gebouwd en onderdeel vormt van de verlegde wisselstrook. De werkzaamheden in de maanden juli en augustus hebben voor het eerst grote gevolgen voor alle verkeersdeelnemers. Er is bewust voor gekozen om in een relatief rustige periode intensief aan het werk te gaan op de Nieuwe Tiendweg. Met doorgaans goed weer is het vervolgens mogelijk om in slechts 8 weken weer een ’Nieuwe’ Tiendweg te realiseren.

Alle bovengenoemde werkzaamheden worden afgestemd met de hulpdiensten, waarbij de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden voor deze diensten altijd is gegarandeerd.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite

Op de projectwebsite www.degrotekruising.nl plaatsen we regelmatig nieuwsberichten. Als u vragen en opmerkingen heeft over deze werkzaamheden, kunt u omgevingsmanager Ruud de Vos benaderen. Zijn contactgegevens vindt u op www.degrotekruising.nl.