Werkzaamheden essentaksterfte in Krimpenerhout

20 oktober 2020

Vanaf 23 oktober verwijdert Staatsbosbeheer de door essentaksterfte getroffen essen uit recreatiegebied Krimpenerhout. Staatsbosbeheer kapt deze bomen om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Deze werkzaamheden duren tot maart 2021.

Herplant

Eind 2021 plant Staatsbosbeheer nieuwe bomen. Er komt een grotere variatie boomsoorten terug, zodat het bos minder vatbaar is voor ziekten en plagen. Een aantal soorten die terugkomen zijn de zwarte els, zachte berk, gewone beuk, grauwe abeel, wilde appel, diversen wilgen en populieren soorten. Het beplantingsplan bestaat uit 35 soorten bomen en struiken

95% van de essen is aangetast

Van de essen in de Krimpenerhout is ongeveer 95% aangetast. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Aangetaste bomen bevatten weinig tot geen blad en veel dode takken. De zieke bomen zijn zwak en kunnen op termijn omvallen.

Meer informatie?

Voor meer informatie, kijk op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte