Werkzaamheden aan de Nieuwe Tiendweg en Van Ostadelaan zijn gereed en de wisselstrook is open

28 augustus 2020

De werkzaamheden aan de Nieuwe Tiendweg en Van Ostadelaan zijn afgerond. De wegen zijn weer opengesteld voor het verkeer. De wisselstrook is ook weer geopend, maar wel onder begeleiding van verkeersregelaars. De verkeersregelinstallaties op de Grote Kruising en bij de Algerabrug aan de Capelse kant moeten nog beter op elkaar afgestemd worden. Daardoor werken de verkeerslichten bij de wisselstrook nog niet optimaal. De aannemers hebben langer de tijd nodig om dit op orde te brengen. Tot die tijd staan er verkeersregelaars bij de wisselstrook om het verkeer te begeleiden.

Complexe werkzaamheden aan de Nieuwe Tiendweg, wisselstrook en Van Ostadelaan zijn in korte periode voltooid

In de afgelopen zeven weken heeft de aannemer hard gewerkt om de complexe werkzaamheden in een korte periode te voltooien. Zo is de Nieuwe Tiendweg tussen de Burgemeester Aalberslaan en de Grote Kruising verbreed en is het wegdek vernieuwd. De wisselstrook is verplaatst en de fly-over is aangesloten op de Nieuwe Tiendweg. Kabels en leidingen zijn verlegd en onder de Nieuwe Tiendweg en de Van Ostadelaan heeft de aannemer nieuwe waterverbindingen geplaatst. Ook de fietsoversteek van de Vincent van Goghlaan over de Nieuwe Tiendweg naar de Buys Ballotsingel is geheel vernieuwd.

Op dinsdag 1 september start fase 5 van project de Grote Kruising

Deze fase duurt tot eind maart 2021. Door de werkzaamheden worden rijstroken richting de Grote Kruising afgesloten en dat gaat zorgen voor ernstige verkeershinder. Kijk voor alle informatie over deze fase op www.degrotekruising.nl.

https://youtu.be/CVH9HeEMQrE