Werksessie Werf Joh. Van Duijvendijk

1 maart 2022 Foto van het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

In februari stond in magazine De Klinker een uitnodiging om mee te denken over de openbare ruimte van de scheepswerf Joh. van Duijvendijk. Daarvoor organiseren wij een werksessie. In het magazine stond dat deze werksessie plaats zou vinden op dinsdag 29 maart. De werksessie vindt nu plaats op een nieuwe datum: dinsdag 5 april om 20.00 uur in het raadhuis. Wilt u meedoen? Mail dan naar ontwikkelvisie@akroconsult.nl.

Tijdens de werksessie krijgt u de mogelijkheid om uw ideeën voor de openbare ruimte te bespreken met de gemeente. Ook kunt u reageren op plannen en ideeën die wij presenteren. De gemeente Krimpen aan den IJssel blijft eindverantwoordelijk voor het ontwerp.