Week van de veiligheid, dag 4: Huiselijk geweld

14 oktober 2021

Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden en in verschillende vormen. Voorbeelden zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, mishandeling van ouders door hun kind(eren), mishandeling van kinderen en jongeren door hun ouders of vriend(innen). Maar ook: bedreiging, al dan niet gepaard gaand met de vernieling van goederen in en rondom het huis.

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld. Veilig Thuis is bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 20 00. Bent u in direct gevaar of hoort of ziet u huiselijk geweld, bel dan direct 112.

Meer informatie vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl/Voorzieningen-Veilig-Thuis