W. Tempel

Voorletter(s)
W.
Voornaam
Wubbo
Achternaam
Tempel
Functie
Wethouder
Portefeuille
3e loco burgemeester
Onderwijs
Financien
ICT
Inkoopbeleid gemeente
Vastgoed
Energietransitie
Duurzaamheid
Ruimtelijke ordening en grondbeleid (MPG)
Project: totstandkoming Omgevingsvisie
Streekarchief
Project: Werf van Duijvendijk
Telefoonnummer
14 0180
Emailadres
wubbotempel@krimpenaandenijssel.nl
Adres
Raadhuisplein 2
Postcode
2922 AD
Woonplaats
Krimpen aan den IJssel

Nevenfunctie

 
Nevenfuncties Organisatie Ambtshalve Bezoldigd Inkomsten uit bezoldigde nevenfunctie Datum melding
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur DCMR Ja Nee Geen 9 juli 2020
lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Ja Nee Geen 9 juli 2020
lid BC VA Metropoolregio Rotterdam Den Haag Ja Nee Geen 9 juli 2020
plaatsvervangend lid BC EV Metropoolregio Rotterdam Den Haag Ja Nee Geen 9 juli 2020
lid GR IJsselgemeenten Ja Nee Geen 9 juli 2020
plaatsvervangend lid IBKW Ja Nee Geen 9 juli 2020
voorzitter Stichting Laurenskerk Rotterdam Nee Nee
lid Commissie geweldsaanwending Politie Eenheid Rotterdam Nee Ja € 1.250
Functieoverzicht
naam functie
Burgemeester en wethouders lid