Voortgang formatie

12 maart 2020

Formateur Tjerk Bruinsma informeert de gemeente over het volgende: op 10 februari 2020 ben ik op verzoek van de beoogde coalitiepartners als formateur gestart met gesprekken met de fracties van Stem voor Krimpen (SvK), SGP, VVD, CDA en CU om te komen tot een stabiele coalitie tot de verkiezingen van maart 2022.

Onvoldoende vertrouwen

In de afgelopen maand is intensief met elkaar overleg gepleegd over een mogelijk samenwerking. Op veel inhoudelijke onderwerpen is overeenstemming bereikt tussen partijen: slechts op één belangrijk onderdeel lukte dat helaas niet.

Begin deze week bleek dat de fracties van SvK en de VVD onvoldoende vertrouwen hebben in elkaar. Dat vertrouwen is noodzakelijk om een goede, constructieve start met elkaar te maken.

Om die reden geeft de formateur zijn formatieopdracht terug, en wacht eventuele vervolgstappen van het Presidium af.