Voortgang formatie: Leefbaar Krimpen en SGP kiezen voor coalitie met CDA

9 mei 2022 Foto van het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

Het motorblok van Leefbaar Krimpen en SGP kiest voor een coalitie Leefbaar Krimpen/SGP/CDA. De keuze voor het CDA is gebaseerd op de criteria voor een sterke coalitie, zoals eerder opgesteld door de informateur. De wens was om minstens 12 zetels en een balans tussen continuïteit en vernieuwing vorm te geven.

Formateurs onderbouwen keuze voor CDA

In een bericht van formateurs Henk Gossink en Dirk Louter aan de gemeenteraad motiveren zij de keuze als volgt: “Wij hebben afgewogen welke partijen de meeste toegevoegde waarde hebben voor het functioneren van een coalitie samen met ons. Het is belangrijk dat we én samen onderling goed functioneren én in een drie- of vierpartijencoalitie met alle coalitiepartners vanuit gelijkwaardigheid en meerwaarde opereren. We hebben niet gezocht naar partijen die als een soort mediator of schakelstation tussen ons fungeren.”

De gesprekken worden vervolgd

Het CDA is bereid om als beoogd coalitiepartner aan het vervolg van de gesprekken deel te nemen. De formerende partijen blijven de hele raad betrekken bij het opstellen van het bestuursakkoord.