Vertel ons hoe u denkt over het opwekken van duurzame elektriciteit in Krimpen en de regio

12 juni 2020

Krimpen aan den IJssel staat voor de grote opgave om, net als de rest van Nederland, steeds meer elektriciteit duurzaam op te wekken. Bijvoorbeeld door wind- en zonne-energie in te zetten in plaats van elektriciteit uit een kolencentrale. Zo zorgen we samen voor minder CO2-uitstoot en houden we onze omgeving leefbaar voor toekomstige generaties.

Geef uw mening over uw energievoorkeuren via een digitale vragenlijst

Welke mogelijkheden ziet u in Krimpen aan den IJssel voor wind- en zonne-energie? Welke keuzes maakt u voor het opwekken van duurzame elektriciteit in onze regio? En hoe wilt u als inwoners profiteren? Door zoveel mogelijk inwoners deze vragen te stellen, krijgen we als gemeente een beter beeld van uw energievoorkeuren voor onze regio. Maakt u drie minuten tijd vrij om de vragenlijst in te vullen? U kunt meedoen via https://krimpenaandenijssel.swipocratie.nl/

Uw mening verwerken we in de energieplannen voor onze energieregio

We vinden het belangrijk om te weten hoe u hierover denkt. Uw input nemen we mee om de stappen te zetten en keuzes te maken. Vul deze week de digitale vragenlijst in. De informatie uit deze vragenlijst gebruiken we bij de verdere uitwerking van de energieplannen in de regio Rotterdam Den Haag.

De uitkomsten van deze vragenlijst publiceren we op onze website. Ook gaan we verder in gesprek met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over het opwekken van duurzame elektriciteit in de regio.

Krimpen aan den IJssel hoort bij de energieregio Rotterdam Den Haag

Om te onderzoeken waar, en onder welke voorwaarden, duurzame elektriciteit kan worden opgewekt is Nederland ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio maakt een energieplan waarin onder andere gekeken wordt naar het opwekken van elektriciteit met wind en zon. Dat noemen we een regionale energiestrategie. Krimpen aan den IJssel zit in de energieregio Rotterdam  Den Haag. 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland werken samen aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor de inwoners van de regio Rotterdam Den Haag en dus ook Krimpen aan den IJssel. Dat doen we samen, want energie en klimaat stoppen niet bij de gemeentegrenzen.

We hopen dat u meedoet en de digitale vragenlijst invult!