Verkuil & Moree wint aanbesteding onderhoud openbare ruimte

23 februari 2022 Wethouder Coen Derickx geeft boks na ondertekenen contract met Verkuil en Moree

Winnaar Verkuil & Moree voldeed aan de vooraf gestelde criteria en behaalde een zeer goede score op het plan van aanpak. Het onderhoudscontract is voor een periode van 4 jaar. In dit contract zitten de vakdisciplines groenonderhoud, onkruidbestrijding op verharding, het mechanisch ledigen van kolken en het machinaal vegen van de verharding.

Gemeente vindt de juiste partij

Portefeuillehouder wethouder Coen Derickx: “ Net als bij de vorige aanbesteding in 2015 is gekozen om EMVI toe te passen als gunningscriterium. Het betreft de volgende gunningscriteria: kwaliteitsborging, meldingen, duurzaamheid, invulling groenbeleid, presentatie en prijs. Ik ben zeer tevreden dat we met Verkuil & Moree de juiste partij hebben gevonden.”