Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

6 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen worden om de vijf jaar gehouden in alle lidstaten van de Europese Unie. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Stempas

Met de stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u stemmen in een van de stemlokalen in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Alle kiesgerechtigden, dit zijn de mensen van 18 jaar of ouder, die onderdaan zijn van en woonachtig in een EU-lidstaat, ontvangen begin mei hun stempas. Het is belangrijk dat u dat als kiezer in de gaten houdt. Zonder stempas kunt u namelijk niet stemmen. Neem ook een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of identiteitsbewijs uit het buitenland) mee. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming uiterlijk vijf jaar verlopen zijn, met uitzondering van het buitenlandse identiteitsbewijs.

Bij de stempas is een plattegrond gevoegd met daarop alle stembureaus binnen Krimpen aan den IJssel.

Geen stempas?

Wanneer u uw stempas kwijtraakt of als deze is stukgegaan, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de afdeling Publiekscentrum op het raadhuis. Dat kan tot en met woensdag 22 mei tot 12.00 uur. Neemt u dan wel uw geldig identiteitsbewijs mee.

Uw oude stempas wordt ingetrokken en daarmee kunt u dus niet meer stemmen. Een vervangende stempas kan slechts één keer worden verstrekt.

Kandidatenlijst

Uiterlijk vier dagen voor de verkiezingsdag ontvangt u de kandidatenlijsten in de brievenbus. Daarop staan alle partijen met de kandidaten die aan de verkiezingen deelnemen. Zo kunt u rustig bekijken op welke partij en welke kandidaat u wilt gaan stemmen.

Volmacht verlenen aan vertegenwoordiger

Bent u zelf niet in de gelegenheid te stemmen, dan kan een andere kiezer in Krimpen aan den IJssel met een volmacht uw stem uitbrengen. Die volmacht moet u aantekenen op uw stempas en met een kopie van uw identiteitsbewijs overhandigen aan de gemachtigde. Die moet daarop ook zijn of haar handtekening plaatsen.

Als u voor de ontvangst van uw stempas vertrekt uit Krimpen aan den IJssel (bijvoorbeeld voor vakantie) dan kunt u een volmachtformulier in het raadhuis ophalen, invullen en ondertekenen en weer inleveren. Ook kunt u dit formulier ‘Aanvragen stemmen bij volmacht’ onder het kopje ‘documenten’ downloaden via www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen, printen en retourneren aan de gemeente, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. U kunt het formulier ook ingescand retourneren aan verkiezingen@krimpenaandenijssel.nl.

Kiezerspas

Bent u op 23 mei niet in Krimpen aan den IJssel? Dan kunt u met een kiezerspas en geldig identiteitsbewijs in een andere gemeente stemmen. Van tevoren moet u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk tot en met 17 mei en mondeling tot uiterlijk woensdag 22 mei 12.00 uur bij het Publiekscentrum.

Het formulier aanvragen kiezerspas is ook te downloaden onder het kopje ‘documenten’ via www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen. U kunt dit printen en retourneren aan de gemeente, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. U kunt het formulier ook ingescand retourneren aan verkiezingen@krimpenaandenijssel.nl.

Stemmen voor iemand anders

Als u een volmachtstem voor een andere kiezer uit Krimpen aan den IJssel uitbrengt, moet u ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs van deze volmachtgever tonen. Ook in dit geval mag dit een identiteitsbewijs zijn dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen. Zonder dit bewijs of een kopie van dit bewijs mag u de volmachtsstem niet uitbrengen. Een gemachtigde moet zijn stem gelijktijdig met de volmachtsstem(men) uitbrengen. Per kiezer zijn twee volmachtsstemmen toegestaan. Ook wanneer u gemachtigd bent, kunt u uw stem overal binnen de gemeente uitbrengen.

Hulp bij het stemmen

Hulp bij het stemmen is toegestaan voor kiezers met een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Die bijstand kan worden verleend door een lid van het stembureau of door een door de kiezer zelf aangewezen persoon. Die bijstand kan bestaan uit het op aanwijzing van de kiezer invullen van het stembiljet. In hulp aan verstandelijk gehandicapten is niet voorzien. In het kiesrecht is het uitgangspunt vastgelegd dat de kiezer zelfstandig zijn wil moet kunnen bepalen.

In elk stembureau is een loep met verlichting aanwezig. In het stembureau op het Raadhuis vindt u de kandidatenlijst in braille. Op de stembureaus Crimpenersteyn, Het Facet en Raadhuis zijn ook kandidatenlijsten in grote letters.

Stembureaus

In Krimpen aan den IJssel worden achttien stembureaus ingericht. Er zijn 17 van de 18 stembureaus rolstoeltoegankelijk. Daar waar geen permanente invalidenparkeerplaats ligt, wordt voor de verkiezingen op 23 mei een tijdelijke parkeerplaats aangelegd. U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs op een willekeurig stembureau in Krimpen aan den IJssel gaan stemmen. Op de achterzijde van de kandidatenlijsten staan alle stembureaus met adres vermeld.

We zullen de komende verkiezingen wederom (bij wijze van proef) een stembureau in de Stormpolder hebben. Deze is gehuisvest in het gebouw van Arriva, Industrieweg 13. Deze locatie heeft voornamelijk als doel de opkomst in de Stormpolder te verhogen en de hier werkzame of van de waterbus gebruikmakende kiezer een makkelijk bereikbaar stembureau te bieden. Dit bureau is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Het stemmen op het stembureau gebeurt met rood potlood. Op het stembiljet geeft u aan welke kandidaat van welke partij uw voorkeur heeft. De volgorde en de nummering van partijen en kandidaten op het stembiljet zijn precies hetzelfde als op de kandidatenlijst die huis-aan-huis bezorgd wordt. Met een stembiljet kunt u ook een blanco stem uitbrengen. Dat gebeurt als u geen enkel vakje rood maakt.

Hieronder vindt u een overzicht van de 18 stembureaus:

Raadhuis Krimpen aan den IJssel

Raadhuisplein 2

 *

Basisschool Het Kompas

Tuinstraat 25

 *

Pannenkoe Krimpen aan den IJssel

Cascade 1

 *

Dorpsplein Het Facet

Patrijzenstraat 63

 *

Immanuelkerk

Estafette 1

 *

Sociëteit Gouden Regen

Gouden Regen 39

 * 

Wijkcentrum De Sperwer

De Landerijen 3

 *

Basisschool Het Mozaïek

Una-Corda 34

 *

BS De Groeiplaneet/loc. Wielerbaan

Wielerbaan 17

 *

Zorgcentrum Crimpenersteyn

Zandrak 66

 * 

Arriva Stormpolder

Industrieweg 13

Sportzaal De Populier

Populierenlaan 1

 *

Comenius College

Boezemdreef 1

 *

Basisschool De Wegwijzer

Zonnebloem 42

 * 

Gezondheidscentrum Krimpen

Groenendaal 1

 * 

Ontmoetingscentrum De Tuyter

Nachtegaalstraat 8

 * 

Wijkcentrum Vijverhoek

Lage Vijver 2

 *  

Wijkcentrum Het Palet

Rembrandtlaan 37

  *

De stembureaus gemarkeerd met * zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.