Verkeerssituatie Grote Kruising wijzigt: 2e linksafstrook Industrieweg weer opengesteld

16 september 2020

Na een eerste evaluatie is besloten om vanaf vrijdag 18 september de situatie op de Industrieweg aan te passen. De 2e linksafstrook op de Industrieweg richting de Algerabrug wordt weer opengesteld. Zo kunnen bussen vanuit de Stormpolder vlotter naar het busstation en metrostation Capelsebrug rijden. Ook automobilisten profiteren hiervan. 

Dit brengt met zich mee dat de huidige busbaan tussen de Algerabrug en de Grote Kruising wordt opgeheven. In de richting van de Algerabrug krijgt deze baan de functie van rijstrook. De huidige versperringen worden hiervoor in de nacht van donderdag op vrijdag verplaatst.

De komende weken monitoren we samen met de busvervoerders het effect van deze maatregel.

De situatie is tijdelijk. In maart 2021 start de volgende fase van het project Grote Kruising. Dan ontstaat een nieuwe verkeerssituatie, waarover nadere informatie tijdig volgt.

Tenslotte doen we nogmaals de oproep aan alle weggebruikers om, indien mogelijk, anders te reizen. Voor tips: https://ways2go.nl/nl/