Vergaderingen raadscommissies

4 oktober 2022 Afbeelding van het raadhuis

Op donderdag 6 oktober om 20.00 uur spreekt de besluitvoorbereidende commissie over de volgende voorstellen:

  • Raadsvoorstel Voorkeursscenario Algeracorridor MIRT-verkenning Oeververbindingen
  • Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Raadsvoorstel Evenement(en) in december
  • Raadsvoorstel Raadscommunicatie

Na deze voorbereiding zal de gemeenteraad op 20 oktober in de raadsvergadering besluiten nemen over de genoemde voorstellen.

Op dinsdag 18 oktober brengt de gemeenteraad een bezoek aan Crimpenersteyn, waar momenteel scenario’s worden verkend voor nieuwbouw van het complex. Na het bezoek spreekt de informatieve commissie om 20.30 uur in het Raadhuis met het college over dit onderwerp.

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn in het Raadhuis. De vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.