Vergaderingen raadscommissies september

29 augustus 2022 Het Raadhuis in gemeente Krimpen aan den IJssel

Op 1, 8 en 15 september vergaderen de commissies van de gemeenteraad. Donderdag 1 september spreekt de informatieve commissie met het college over de status rondom het beheer en de exploitatie van cultureel centrum De Tuyter.

Op donderdag 8 september vergadert de besluitvoorbereidende commissie, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 22 september. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Raadsvoorstel begrotingswijziging september 2022
  • Raadsvoorstel Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023-2027
  • Raadsvoorstel Wegsleepverordening 2022
  • Huisvesting vluchtelingen

Tijdens de informatieve commissievergadering van 15 september bespreekt de raad onder andere de uitkomsten van de tweede beoordeling van de inrichting van het Koningin Wilhelminaplein.

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het Raadhuis. U kunt het ook live volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Geef dit voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffie. Dit doet u via e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of via telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
U kunt ook uw inbreng ook schriftelijk versturen naar de griffie. Deze stuurt de griffie aan de raads- en commissieleden.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.