Vergaderingen raad en commissies

23 november 2021

Op donderdag 25 november vindt er een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden niet alle vergaderingen meer plaats in het Raadhuis, dit verschilt per vergadering. U kunt de vergaderingen volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 25 november om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Raadsvoorstel Controleprotocol jaarrekening 2021
  • Raadsvoorstel Wijziging bebouwde kom grens (project Grote Kruising)
  • Raadsvoorstel Zienswijze regionaal risicoproject VRR
  • Raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen 2022

Raadsvergadering op donderdag 2 december 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen. Dit gebeurd tijdens de raadsvergadering die op donderdag 2 december 2021 om 20.00 uur wordt gehouden.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissie mee te spreken. Ook is het mogelijk om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Als u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/. Ook kunt u hier vinden of deze in het Raadhuis of digitaal zijn.