Vergaderingen raad begroting 2023

2 november 2022 Afbeelding van het raadhuis

Net als iedere andere gemeente stelt ook de gemeente Krimpen aan den IJssel een financieel overzicht voor het komende jaar op. Dit heet Raadsvoorstel begroting 2023.

In dit overzicht staat wat de gemeente precies gaat doen in het komende jaar. En hoeveel geld hieraan besteed mag worden. Dit is het eerste jaar dat dit document digitaal te bekijken via krimpenaandenijssel.begrotingsapp.nl In november bespreekt de gemeenteraad deze begroting in 2 raadsvergaderingen.

Donderdag 3 november

Om 20.00 uur is er een raadsvergadering waarin de gemeenteraad een oordeel vormt over de begroting. De raad neemt nog geen besluit, maar gaat met elkaar in gesprek. Het college is hierbij niet aanwezig.

Donderdag 10 november

Om 13.00 uur start de raadsvergadering waarin er over de begroting besloten wordt. Raadsleden kunnen moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Ze kunnen ook amendementen indienen om het voorstel te wijzigen. Aan het einde van de vergadering stemt de gemeenteraad over het voorstel van de begroting, moties en amendementen.

Meekijken en spreekrecht

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn in het Raadhuis. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. Doe dit bij de griffie via griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U kunt ook uw inbreng schriftelijk indienen bij de griffie.