Vergaderingen gemeenteraad

5 februari 2019

Raadscommissievergadering in het raadhuis  

Op 14 februari vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 

Tijdens deze vergadering bespreekt de commissie raadsvoorstellen over:

  • 2e uitbreiding Fonds Startersleningen
  • Vaststellen bestemmingsplan Meerkoetstraat
  • 2e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Raadsvergadering op 7 maart 2019

De raad neemt besluiten over de in de commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 7 maart om 20.00 uur in het Raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.