Vergaderingen gemeenteraad mei

17 mei 2022 Foto van het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

Op 18, 19 en 24 mei vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om bij de vergaderingen te zijn in het Raadhuis. Vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie woensdag 18 mei om 20.00 uur

Deze commissie heeft een technisch en informatief karakter. Wanneer er veel informatieve vragen zijn of er behoefte is aan extra uitleg, wordt een raadsvoorstel eerst besproken in een informatieve commissievergadering. Daarom worden de raadsvoorstellen ‘Jaarstukken 2021 en primitieve begroting Promen en Prowork’ en ‘Vaststellen stedenbouwkundig kader ontwikkeling Driekamp’ besproken tijdens deze vergadering.

Daarna worden raads- en commissieleden in beslotenheid geïnformeerd over het onderwerp Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 19 mei om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Vaststellen stedenbouwkundig kader ontwikkeling Driekamp
  • Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022

Besluitvoorbereidende commissie dinsdag 24 mei om 19.30 uur

De vergadering start een half uur eerder dan normaal. Dit is vanwege de toelichting door dr. G.J. Leenknegt op het traject om een gemeentelijk statuut op te stellen.

Daarna bespreekt de commissie in deze vergadering de raadsvoorstellen die horen bij de begrotingen en jaarrekeningen van de Verbonden Partijen waar de gemeente Krimpen aan den IJssel in deelneemt. Dit zijn de GGD Rotterdam-Rijnmond, Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), Promen en Prowork, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), IJsselgemeenten, Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW), Groenalliantie Midden-Holland e.o., Streekarchief Midden-Holland, Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om over de begrotingen van deze samenwerkingsverbanden een zienswijze uit te brengen.

Raadsvergadering donderdag 2 juni

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissievergaderingen behandelde raadsvoorstellen in de raadsvergadering op 2 juni om 20.00.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u dat melden bij de griffiie. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. Stuur een e-mail naar: griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. U kunt ook uw inbreng schriftelijk versturen naar de griffie.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.