Vergaderingen gemeenteraad juni

9 juni 2022 Foto van het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

Op 9, 16 en 29 juni vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn in het Raadhuis. Vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 9 juni om 20.00 uur

Deze commissie heeft een technisch en informatief karakter. Wanneer er veel technische vragen zijn of een toelichting gewenst is, kan een raadsvoorstel –voordat het politiek besproken wordt– eerst aan de orde komen in een informatieve commissievergadering.

De leden bespreken tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Bestemmingsplan Groeiplaneet
  • Hernieuwen indicatoren planning- en controldocumenten
  • Programma-indeling begroting

De avond start met een kennismakingsgesprek met de directeur Rekenkamer Krimpen aan den IJssel.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 16 juni om 20.00 uur

Deze commissie heeft een politiek karakter en heeft als doel de besluitvorming van de voorstellen in de raadsvergadering voor te bereiden.
De leden bespreken tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Aanvraag vangnetuitkering
  • Jaarstukken gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Begrotingswijziging juni 2022
  • Hernieuwen indicatoren planning- en controldocumenten
  • Programma-indeling begroting 2023

 Raadsvergadering donderdag 23 juni

De raad neemt besluiten over de in de commissievergadering behandelde raadsvoorstellen in de raadsvergadering die op 23 juni om 20.00 uur gehouden wordt.

Informatieve en besluitvoorbereidende commissie woensdag 29 juni om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering zowel onderwerpen met een informatief als een besluitvoorbereidend karakter.

  • (besluitvoorbereidend) Raadsvoorstel bestemmingsplan Groeiplaneet (besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 7 juli)
  • (informatief) Toelichting jaarverslag bezwaarschriftencommissie door scheidend en nieuwe voorzitter Bezwaarschriftencommissie

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

 

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.