Vergaderingen gemeenteraad juni

15 juni 2022 Foto van het gemeentehuis met een boom

Op 16 en 29 mei vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn in het Raadhuis. Vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 16 juni om 20.00 uur

Deze commissie heeft een politiek karakter en heeft als doel de besluitvorming van de voorstellen in de raadsvergadering voor te bereiden.
De leden bespreken tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Raadsvoorstel benoemen ombudsman
  • Aanvraag vangnetuitkering
  • Jaarstukken gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Begrotingswijziging juni 2022
  • Hernieuwen indicatoren planning- en controldocumenten
  • Programma-indeling begroting 2023

 Raadsvergadering donderdag 23 juni 20.00 uur

Op 23 juni is er een raadsvergadering. Dan neemt de raad besluiten over de behandelde raadsvoorstellen.

 Informatieve en besluitvoorbereidende commissie woensdag 29 juni om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering zowel onderwerpen met een informatief als een besluitvoorbereidend karakter.

  • (besluitvoorbereidend) Raadsvoorstel bestemmingsplan Groeiplaneet (besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 7 juli)
  • (informatief) Toelichting jaarverslag bezwaarschriftencommissie door scheidend en nieuwe voorzitter Bezwaarschriftencommissie

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Als u hier interesse in heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven. Stuur dan een e-mail naar griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
U kunt ook uw inbreng schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

 

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.