Vergaderingen gemeenteraad en commissies februari

1 februari 2022 foto van raadhuis

Op 3, 10 en 17 februari vinden er informatieve en besluitvoorbereidende commissievergaderingen plaats. De vergaderingen zijn te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 3 februari om 20.00 uur

De commissie wordt in deze vergadering geïnformeerd over het raadsvoorstel om het Commissariaat voor de media te adviseren over aanwijzing van een lokale omroep voor Krimpen aan den IJssel. Er zijn twee aanvragen tot aanwijzing ontvangen, van Stichting LOK en van RTV Krimpenerwaard. Het college stelt de raad voor het Commissariaat voor de media positief te adviseren over aanwijzing van Stichting LOK. De informatieve commissie gaat daarover op 3 februari in gesprek met een deskundige van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, Stichting LOK, RTV Krimpenerwaard en het college.

Informatieve commissie donderdag 10 februari om 20.00 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een raadsvoorstel voor het vaststellen van een nieuwe detailhandels- en horecastructuurvisie aan de gemeenteraad aangeboden. Voordat de gemeenteraad over dit voorstel een besluit neemt spreekt de informatieve commissie met het college en belanghebbenden die zich hebben aangemeld om te spreken in deze vergadering. De besluitvorming vindt later dit jaar plaats.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 17 februari om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Raadsvoorstel Verlening zendvergunning lokale omroep voor vijf jaar
  • Raadsvoorstel Exploitatie ontmoetingsgebouw De Tuyter
  • Raadsvoorstel Herbenoeming lid Raad van Toezicht BLICK
  • Raadsvoorstel Begrotingswijziging februari 2022
  • Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Raadsvergadering donderdag 24 februari

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken raadsvoorstellen tijdens de raadsvergadering die op 24 februari om 20.00 uur gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad, en of deze in het Raadhuis of digitaal zijn, zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.