Vergaderingen gemeenteraad en commissies februari

16 februari 2022 Foto van het gemeentehuis met een boom

Op 17 februari 2022 vindt er een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. De vergaderingen zijn te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 17 februari om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Raadsvoorstel Verlening zendvergunning lokale omroep voor vijf jaar
  • Raadsvoorstel Exploitatie ontmoetingsgebouw De Tuyter
  • Raadsvoorstel Herbenoeming lid Raad van Toezicht BLICK
  • Raadsvoorstel Begrotingswijziging februari 2022
  • Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Raadsvergadering donderdag 24 februari

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken raadsvoorstellen tijdens de raadsvergadering die op 24 februari om 20.00 uur gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad, en of deze in het Raadhuis of digitaal zijn, zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.