Vergaderingen gemeenteraad april

13 april 2022 Foto van het gemeentehuis met een boom

Op dinsdag 12 april vindt er een besluit voorbereidende commissievergadering plaats

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn in het Raadhuis. Vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Besluitvoorbereidende commissie dinsdag 12 april om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Raadsvoorstel Begrotingswijziging april 2022
  • Raadsvoorstel Verkleinen industrieterrein IJsseldijk en aanpassen geluidzone
  • Raadsvoorstel Verordening Voorzieningenfonds 2022
  • Aanvulling besluitvorming lokale omroep
  • Raadsvoorstel Algemeenbelangbesluit Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn)
  • Raadsvoorstel Opheffen Fonds en intrekken Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten
  • Raadsvoorstel Uitbreiding Fonds Startersleningen Krimpen aan den IJssel
  • Raadsvoorstel Uitbreiding Fonds Duurzaamheidsleningen Krimpen aan den IJssel

 Raadsvergadering donderdag 21 april

De raad neemt besluiten over raadsvoorstellen tijdens de raadsvergadering die op 21 april om 20.00 uur plaatsvindt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de vergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven bij de griffie. Doe dit via e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding informatie over de manier waarop u kunt inspreken.

Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze wordt gestuurd aan de raads- en commissieleden.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.