Vergadering adviesraad Sociaal Domein is op dinsdag 14 september

7 september 2021

Op dinsdag 14 september 2021 vergadert de adviesraad Sociaal Domein van 19.45 tot 22.00 uur in het Facet, Patrijzenstraat, 2923 BK Krimpen aan den IJssel.

Tijdens het inhoudelijk deel van de vergadering bespreekt de adviesraad de volgende punten: Notitie van Koepel over prioritering aandachtspunten Adviesraden, Ontwikkelingen onafhankelijke cliƫntondersteuning bij project Koplopergemeente, Tariefstelling bij verlies van afvalpas, Begrotingsproces gemeente en Procedure advies Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.

Voor meer informatie kunt u mailen met de secretaris van de adviesraad: de heer Veenema via secretaris@adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl.