Verbetering aanpak voor inwoners in armoede en met schulden

22 februari 2021

Gemeente Krimpen aan den IJssel gaat haar aanpak verbeteren voor inwoners in armoede en met schulden. We richten ons daarbij nadrukkelijk op: preventie, vroegsignalering, schuldhulpverlening en nazorg van inwoners in armoede en met schulden.

De nieuwe aanpak is beschreven in het ‘Actieprogramma Armoede en Schulden Gemeente Krimpen aan den IJssel 2021-2024’. De gemeente vindt dat een goede aanpak van armoede en schulden inhoudt dat er efficiënte en passende hulp geboden wordt aan elke inwoner in Krimpen met financiële problemen. Dit in goede samenwerking met partners van de gemeente. De inzet van de gemeente richt zich op het voorkomen van financiële problematiek (preventie en vroegsignalering). Waar nodig ondersteunen we bij het verhelpen en beperken ervan. Daarnaast willen we (nieuwe) schulden voorkomen. Binnen deze onderdelen hebben we extra aandacht voor kwetsbare groepen. Dit betreft de werkende armen (incl ZZP’ers), kinderen in armoede, jongeren zonder startkwalificatie en AOW-gerechtigden. Het Krimpens armoede en schuldenbeleid richt zich de komende jaren op het bevorderen van het meedoen in de samenleving, op bewustwording en op het stimuleren van de zelfredzaamheid van Krimpenaren.