Veranderingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

12 december 2019

Maakt u gebruik van een voorziening op grond van de Wmo? Het CAK heeft u kortgeleden een brief gestuurd over de verandering van het systeem van de eigen bijdragen per 1 januari 2020. Hier leest u wat anders wordt.