Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inventariseert en analyseert invloed situatie Oekraïne op regio

4 maart 2022 Vlag Oekraïne op Raadhuisplein

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) inventariseert en analyseert de huidige situatie in Oekraïne. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijke toekomstige gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de veiligheid en continuïteit in onze regio. Er valt te denken aan de effecten op het gebied van gas, cyber, haven en transport. De situatie is onvoorspelbaar en kan elk moment veranderen. De gemeente en de VRR houden de situatie goed in de gaten.

Regio Rotterdam-Rijnmond vangt vluchtelingen op

De gemeenten in de regio bereiden onder regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een structuur voor. Het gaat om een structuur waarin we als gemeenten samen werken aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De regio houdt rekening met een grote toestroom. Daarom bereidt de regio Rotterdam Rijnmond de opvang voor. In eerste instantie gaat het om 2000 vluchtelingen uit het getroffen gebied. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen.

Mensen en bedrijven stellen opvangplek beschikbaar

Steeds meer mensen en bedrijven uit de regio Rotterdam-Rijnmond willen tijdelijke opvangplaatsen beschikbaar stellen. Voor het aanbieden van deze opvang gaat maandag 7 maart een speciaal telefoonnummer live: (088) 877 90 03. Ook kunt u een formulier invullen via de website www.rijnmondveilig.nl.

Er bestaat een mogelijkheid van een tekort aan gaslevering

Los van de gevolgen voor huishoudens, zijn de gevolgen voor de havens ook van belang. Om die reden vindt er een analyse plaats van de mogelijke gevolgen van afschalen van de gasvoorziening.

De effecten van cyberaanvallen zijn divers

En daardoor onvoorspelbaar. De planvorming vanuit de VRR en crisispartners worden op dit moment geactualiseerd. Het gaat om een plan rondom de uitval van gas, elektra, telecom en ICT.

Algemeen Directeur VRR Arjen Littooij: “Gemeenten en crisispartners van de VRR worden wekelijks geïnformeerd. Zoals ook gedaan werd tijdens de coronacrisis. In deze fase is uiteraard nog niet alles uitgewerkt. De situatie is onvoorspelbaar en kan elk moment wijzigen. De gemeente en de VRR monitoren de situatie heel goed. We zijn altijd goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten”.