Veilig stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen

2 maart 2021

Op 17 maart 2021 vindt de verkiezing plaats voor de leden van de Tweede Kamer. Ook in coronatijd gaan de verkiezingen door. Breng dus ook nu uw stem uit. Hiermee geeft u aan welke politieke partij en welke persoon volgens u in de Tweede Kamer moeten komen.

Er worden verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Extra maatregelen

Zo ontvangt u een gezondheidscheck bij de stempas. Hierop staat precies wat u moet doen als u bijvoorbeeld verkoudheidsklachten heeft. In de stembureaus zijn looproutes aangegeven. In de stembureaus draagt iedereen een mondkapje. Er is hygiƫnegel om uw handen te reinigen bij binnenkomst en bij vertrek. We vragen u afstand te houden en thuis te blijven bij klachten. Heeft u verkoudheids- of coronaverschijnselen? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Om te zorgen voor minder drukte op de stembureaus zijn 2 stembureaus 3 dagen open. Ook is er voor mensen van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om per post te stemmen. Het stemmen op het stembureau gebeurt met rood potlood. Iedere stemmer krijgt deze verkiezing door de coronamaatregelen een eigen rood potlood.

Vervroegd stemmen

De stembureaus Raadhuis en De Sperwer zijn 3 dagen geopend. Op 15, 16 en 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Hier komen veel stemmers en beide stembureaus liggen centraal in Krimpen. Iedereen die mag stemmen, mag gebruikmaken van deze mogelijkheid. Door het vervroegd stemmen hebben de kwetsbaren en ouderen in de samenleving de mogelijkheid om op een rustig moment te stemmen.  Het tellen van de stemmen vindt alleen plaats op woensdag 17 maart.

Briefstemmen

Alle inwoners van 70 jaar en ouder ontvangen twee keer post over de verkiezingen. Uiterlijk 3 maart ligt er een stempluspas met gezondheidscheck in de brievenbus. Uiterlijk 11 maart valt er een envelop met daarin het briefstembiljet, de briefstembiljetenvelop, een retourenvelop en een uitleg over het briefstemmen op de mat.

Het briefstembiljet moet voor woensdag 17 maart  21.00 uur bij ons binnen zijn. Doe het stembiljet dus uiterlijk vrijdag 12 maart 12.00 uur op de post. Of lever het stembiljet in bij het afgiftepunt in het raadhuis, Raadhuisplein 2. Het afgiftepunt is open op werkdagen van 10 tot en met 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.

Meer informatie vindt u op de pagina verkiezingen op onze website

Wilt u meer weten over het machtigen van iemand? Of over de aanvraag van een vervangende stempas, kiezerspas of volmacht? Kijk dan op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen of bel naar 14 0180.  Op de website vindt u ook meer informatie over de stembureaus, hulp bij het stemmen en de kandidatenlijst.