Vastgoedsector aangespoord om misstanden te melden

15 juni 2022 Foto van M. Meld Misdaad Anoniem. Op de foto zijn ook camerabeelden te zien..

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met de gemeente en de economische sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Criminelen misbruiken vastgoed vaak voor criminele doeleinden. Ook panden in Krimpen kunnen worden ingezet voor drugs, het opslaan van illegale goederen en illegale prostitutie. Of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop is mogelijk doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook invloed op de branche zelf.

De campagne biedt een veilige meldplek

De campagne moet het bewustzijn van vastgoedmedewerkers vergroten en biedt een veilige meldplek. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs weten soms af van criminaliteit. Zij merken afwijkingen in hun werk. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, onsamenhangende dossiers en schijnconstructies.

Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel

M. biedt dan uitkomst om criminele besmetting van de branche te voorkomen. In de campagne gaan Meld Misdaad Anoniem en de gemeente actief samenwerken met de sector. Zij verspreiden een informatiepakket en artikelen en verzorgen presentaties. Via een online campagne en digitale training zien mensen waar ze op moeten letten. Dit zorgt voor lagere melddrempels.

Impact op de gemeente en branche

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel benadrukt hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van criminaliteit. “Vastgoedcriminaliteit komt in elke gemeente voor. Dit is natuurlijk slecht voor je buurt. Vastgoedcriminaliteit valt onder ondermijnende criminaliteit. De “onderwereld” maakt gebruik van de voorzieningen van de “bovenwereld”. Daardoor kunnen “gewone” mensen en organisaties in de problemen komen. Dit zorgt voor onveiligheid in de wijken. Met deze campagne willen wij meer bewustwording creëren. Er zijn genoeg mogelijkheden om deze vorm van ondermijnende criminaliteit, hoe klein of groot, tegen te houden.“

Melden helpt

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan via de telefoon en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers zorgt dat de meldingen anoniem blijven. Ook behandelt het team de melding met zorg. Het meldpunt stuurt elk jaar 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties. De politie lost hierdoor elke dag zaken op.

Samenwerkingspartners

Het NVM, VBO, Vastgoedpro, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, FIU-Nederland, RIEC en 40 gemeenten ondersteunen deze campagne.