Vanaf morgen, 1 september, ernstige verkeershinder rondom de Grote Kruising/C.G. Roosweg-N210

31 augustus 2020

Morgen, 1 september, starten de werkzaamheden langs het gedeelte van de C.G. Roosweg tussen de  Grote Kruising en de Algerabrug. In deze fase realiseert de aannemer een onderheide busbaan en bushalte tussen de C.G. Roosweg en de nieuwe wisselstrook in. De werkzaamheden duren tot eind maart 2021. Dit is fase 5 van de werkzaamheden van het project de Grote Kruising.

Afsluiting rijstroken op de wegen richting de Grote Kruising

Om een veilige werkruimte te creëren voor de aannemers is het noodzakelijk dat 1 rijstrook richting de Algerabrug dicht gaat voor al het verkeer. Omdat het hierdoor niet meer mogelijk is om voor de Algerabrug van 2 rijstroken te ritsen tot 1 rijstrook moet op de wegen richting de Grote Kruising ook 1 rijstrook dicht. Verkeer vanuit de Krimpenerwaard, vanaf de Nieuwe Tiendweg en vanaf de Industrieweg kan maar op 1 rijstrook voorsorteren richting de Algerabrug. Voor het verkeer komend vanaf de Algerabrug naar Krimpen, de Krimpenerwaard en de Stormpolder vinden er geen wijzigingen plaats. En de wisselstrook blijft zowel in de ochtendspits als avondspits open voor het verkeer.

Doelgroepenstrook is alleen beschikbaar voor lijnbussen

De doelgroepenstrook langs de N210 is tijdens de werkzaamheden alleen beschikbaar voor lijnbussen. Normaalgesproken maken ook vrachtwagens en andere vervoersbusjes gebruik van de rijstrook. Dit is gedurende de werkzaamheden niet mogelijk.

Houd rekening met files en vertraging

De afsluiting van rijstroken heeft gevolgen voor de doorstroming op de Nieuwe Tiendweg, de N210 en de Industrieweg. Zolang de aannemer werkt aan de busbaan en bushalte geldt deze nieuwe verkeerssituatie. Tijdens deze periode moet u rekening houden met aanzienlijke verkeershinder.

Probeer een e-bike via Ways2Go

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat aan maatregelen die de verkeershinder zo veel mogelijk moeten verzachten. Zo is er een actie om een e-bike te proberen. Op dit moment kan dit onder andere via een fietshandelaar in Capelle aan den IJssel. Vanaf medio september proberen we dat ook een fietshandelaar in Krimpen aan den IJssel dit faciliteert. Wilt u hiervan op de hoogte worden gehouden, stuur dan een e-mail naar info@ways2go.nl onder vermelding van ‘Probeer een e-bike actie Krimpen aan den IJssel’. Meer over de Ways2Go-campagne vindt u op www.ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/de-grote-kruising.

Mijd de spits

We raden reizigers aan zoveel mogelijk de spits te vermijden of alternatieven te zoeken. U kuntook de fiets of het openbaar vervoer nemen. Gaat u met de auto, probeer dan zo veel mogelijk files in de spits te vermijden. Werk -  indien mogelijk – thuis of ga eerder/later naar uw werk. Kijk voor meer informatie over het project de Grote Kruising op www.degrotekruising.nl.

Rijkswaterstaat werkt van 17 augustus tot en met 17 september aan de Algerabrug

Rijkswaterstaat voert tot en met 17 september ’s nachts werkzaamheden uit aan de Algerabrug. Tijdens enkele nachten wordt slechts één rijbaan op de Algerabrug gebruikt voor het wegverkeer in beide richtingen. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl.

Rectificatie sluiting wisselstrook

In de advertentie in Het Kontakt van 11 augustus stond dat de wisselstrook tijdens de werkzaamheden in september aan de onderheide busbaan en bushalte was afgesloten. Dit is onjuist. De wisselstrook is afgesloten tot en met 28 augustus. Als de werkzaamheden aan fase 5 van project de Grote Kruising op 1 september starten, kan het verkeer gewoon over de wisselstrook rijden.