Uitzendingen van de raadsvergaderingen krijgen live ondertiteling

18 oktober 2019

Met de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober is het voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel mogelijk om de vergaderingen live te volgen met ondertiteling. De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel is daarmee één van de eerste gemeenten in Nederland die samen met RIS leverancier NotuBiz de toegankelijkheid van raadsvergaderingen verder vergroot. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te volgen via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl of op de televisie via de Lokale Omroep Krimpen.

“Krimpen aan den IJssel wil een inclusieve gemeente zijn. Daarom nemen wij samen met 25 andere gemeenten in Nederland deel aan het Koplopersprogramma: Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met het bedrijfsleven (VNO-NCW), gemeenten (VNG) en cliënten/burgers (de Alliantie) een Implementatieplan opgesteld om te komen tot een meer inclusieve samenleving,” aldus Marianne Verhoev, raadsgriffier van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. “Wij zijn er dan ook trots op dat we als derde gemeente in Nederland onze raads- en commissievergaderingen beter toegankelijk maken voor onze inwoners door het ondertitelen van de uitzendingen. Zo versterken we de betrokkenheid bij de lokale democratie.”

“Inclusiviteit van álle inwoners is hedendaags niet meer weg te denken uit de lokale democratie,” vindt ook Pascal Bakker, directeur van NotuBiz. “Als partner van de lokale democratie vinden wij het dan ook belangrijk dat raadsinformatie zo toegankelijk mogelijk is voor zoveel mogelijk mensen. Met live ondertiteling hopen wij de toegankelijkheid voor alle inwoners van onder andere Gemeente Krimpen aan den IJssel te vergroten en zo ons steentje bij te dragen aan de voortgang en ontwikkeling van de lokale democratie.”

Besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking getreden. Dit besluit zet een Europese richtlijn om in bindende nationale wetgeving waardoor overheidsinstanties moeten zorgen voor toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor mensen met een functionele of cognitieve beperking. Ook het aanbieden van ondertiteling valt onder deze wetgeving.

Een stapje verder

Door niet alleen achteraf ondertiteling aan te bieden aan inwoners, zoals wordt verplicht in de nieuwe wetgeving, maar deze juist ook live beschikbaar te maken, neemt de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel een belangrijke stap in het volledig toegankelijk maken van de besluitvorming. Mensen met een auditieve beperking, zoals doven en slechthorenden, kunnen met live ondertiteling vanaf 17 oktober de raadsvergaderingen, net als alle andere inwoners, volledig volgen tijdens de livestream.

Nieuwe techniek

De ondertiteling wordt automatisch gegenereerd op basis van speciale spraakherkenningssoftware van NotuBiz. Deze unieke spraaktechnologie is ontwikkeld in samenwerking met diverse universiteiten in Nederland en maakt gebruik van vooruitstrevende techniek om zowel achteraf als live ondertiteling te kunnen genereren voor politieke vergaderingen.