Uitnodiging inloopavond ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid

11 mei 2021

De gemeente en woningcorporatie QuaWonen gaan het gebied tussen Waardzicht, Raadhuisplein, Boerhaavelaan en Nieuwe Tiendweg aanpakken. Dit gebied noemen we Centrum-Zuid. Alle gebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. In de nieuwe situatie komen er in totaal maximaal 280 woningen verdeeld over 6 appartementengebouwen. De gebouwen bestaan uit verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw vormt een bebouwingsaccent met 10 bouwlagen. De overige gebouwen bestaan uit 5 of 6 bouwlagen. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid ligt met ingang van woensdag 21 april gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage. In deze periode kunt u op het plan reageren. U vindt hierover meer informatie op www.krimpenaandenijssel.nl/centrum-zuid.

Doe mee aan de online inloopavond op woensdag 19 mei

Op woensdag 19 mei houden QuaWonen, de gemeente en adviesbureau Rho van 19.30 tot en met 21.00 uur een digitale inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. U meldt zich aan door op uiterlijk 17 mei een e-mail te sturen naar inloopavond@rho.nl.