Uitnodiging informatiebijeenkomst project MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam

4 februari 2019

Het project MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam doet onderzoek naar een nieuwe
oeververbinding voor de Nieuwe Maas. Hiervoor vindt op 18 februari een informatiebijeenkomst
plaats bij Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel. U kunt om 18.45 uur binnenlopen en om 19.00 uur start een korte gezamenlijke toelichting, waarna er tot 20.30 uur gelegenheid is om de resultaten van de onderzoeken, de besluitvorming en het vervolg uitgebreider te bekijken en te bespreken met de projectleden van de MIRT-verkenning.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.oeververbinding.nl.

Doel informatiebijeenkomst

Het project MIRT-verkenning oeververbinding organiseert informatiebijeenkomsten over de
uitkomsten van de pre-verkenning (een vooronderzoek) en het besluit dat daarover is genomen.
Tijdens deze bijeenkomsten komt ook de aanpak van het verdere onderzoek, de MIRT-verkenning,
aan bod en de participatie van de omgeving daarin.

MIRT-verkenning

In de regio Rotterdam staat de bereikbaarheid onder druk. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde
voor een economisch sterke regio met een hoogwaardige leefkwaliteit. Daarnaast biedt een goede
bereikbaarheid kansen voor gebiedsontwikkeling. Voor de Rotterdamse regio is uitbreiding van de
(capaciteit van) oeververbindingen essentieel.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben daarom besloten een MIRT-verkenning te starten. Daarin verkennen zij de mogelijkheden om in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio de
bereikbaarheid op de weg en in het openbaar vervoer te verbeteren door het realiseren van een extra
oeververbinding over de Nieuwe Maas tussen de Esch en Stadionbuurt of tussen Ridderkerk en
Krimpen.

Aan de MIRT-verkenning ging een pre-verkenning vooraf. Daarin is onderzocht in hoeverre
bereikbaarheidsmaatregelen aan de westkant en oostkant van de Rotterdamse regio bijdragen aan
het verbeteren van bereikbaarheid (via weg, metro en tram), de verstedelijkingsopgave, het
verbeteren van stedelijke leefkwaliteit en het verbeteren van kansen voor mensen. Op basis van dat
onderzoek is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland besloten nader onderzoek te doen naar de
twee oostelijke zoekgebieden voor de oeververbinding. Dit onderzoek en het besluit worden toegelicht
tijdens de informatieavond.

Kijk voor meer informatie over het project op www.mrdh.nl.