Uitbreiding Rudolf Steiner school feestelijk geopend

15 oktober 2021

Op vrijdag 15 oktober heeft wethouder Wubbo Tempel (onderwijs) de uitbreiding van de Rudolf Steiner school geopend. Samen met schooldirecteur Barry Simons en de leerlingen werd hier een feestelijk moment van gemaakt. Wethouder Wubbo Tempel maakte de opening officieel en knipte een bloemenlint door.

Wethouder Tempel: “Heel mooi dat wij op deze manier de wens van de school om uitbreiding als gemeente konden realiseren. En binnen de gestelde tijd. Ondanks het weer was het een vrolijke gebeurtenis.”

Het leerlingaantal van de Rudolf Steiner school groeit al jaren

De school had door de groei van het aantal leerlingen ruimtegebrek. De prognoses geven aan dat de groei aanblijft. Daarom heeft de gemeente in overleg met het schoolbestuur SVZH plannen gemaakt voor een duurzame oplossing voor deze uitbreiding. De uitbreiding van de Rudolf Steiner school is het eerste plan dat gerealiseerd wordt vanuit het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente. De gemeenteraad heeft hiertoe een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Het resultaat is de uitbreiding van de Rudolf Steiner school. De uitbreiding van de school zal na de herfstvakantie in gebruik genomen worden.