Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart

2 maart 2021

Op 17 maart 2021 vindt de verkiezing plaats voor de leden van de Tweede Kamer. Ook in coronatijd gaan de verkiezingen door. Breng dus ook nu uw stem uit. Hiermee geeft u aan welke politieke partij en welke persoon volgens u in de Tweede Kamer moeten komen.

Er worden verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Extra maatregelen

Zo ontvangt u een gezondheidscheck bij de stempas. Hierop staat precies wat u moet doen als u bijvoorbeeld verkoudheidsklachten heeft. In de stembureaus zijn looproutes aangegeven. In de stembureaus draagt iedereen een mondkapje. Er is hygiënegel om uw handen te reinigen bij binnenkomst en bij vertrek. We vragen u afstand te houden en thuis te blijven bij klachten. Heeft u verkoudheids- of coronaverschijnselen? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Om te zorgen voor minder drukte op de stembureaus zijn 2 stembureaus 3 dagen open. Ook is er voor mensen van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om per post te stemmen.

Vervroegd stemmen

De stembureaus Raadhuis en De Sperwer zijn 3 dagen geopend. Op maandag 15, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. We hebben voor deze stembureaus gekozen, omdat hier veel stemmers komen en beide stembureaus liggen centraal in Krimpen. Iedereen die mag stemmen, mag gebruikmaken van deze mogelijkheid. Door het vervroegd stemmen hebben de kwetsbaren en ouderen in de samenleving de mogelijkheid om op een rustig moment te stemmen.  Het tellen van de stemmen vindt alleen plaats op woensdag 17 maart.

Briefstemmen

Alle inwoners van 70 jaar en ouder ontvangen de zogenaamde briefstembescheiden.

Deze bescheiden komen in twee zendingen. In de eerste zending zit de stempluspas. Dit is een stempas voor het briefstemmen. De kiezer ontvangt de stempluspas rond 3 maart.

Bij de tweede zending ontvangt u:

  • het briefstembiljet en de briefstembiljetenvelop
  • een voorgeadresseerde retourenvelop
  • een uitleg over het briefstemmen.

De kiezer ontvangt de tweede zending op zijn laatst 11 maart. Volg de instructies die bij de briefstembescheiden ingesloten zijn nauwkeurig op.

Het briefstembiljet moet voor woensdag 17 maart  21.00 uur bij ons binnen zijn. Doe het stembiljet dus uiterlijk vrijdag 12 maart 12.00 uur op de post. Of lever het stembiljet in bij het afgiftepunt. Het afgiftepunt is in het raadhuis, Raadhuisplein 2. Het afgiftepunt is open op werkdagen van 10 tot en met 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.

Stempas

Iedereen die mag stemmen, krijgt begin maart de stempas of stempluspas in de brievenbus. Het is belangrijk dat u dat als kiezer in de gaten houdt. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Neem ook een identiteitsbewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming uiterlijk 5 jaar verlopen zijn.

Als u uw stempas kwijt geraakt bent of als deze is stukgegaan, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan. Dit kan met uw DigiD via www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen en op afspraak bij de balie van Burgerzaken tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. Neem dan wel uw geldige identiteitsbewijs mee.

Als u een nieuwe stempas heeft, kunt u niet meer stemmen met de oude stempas. U ontvangt maar één keer een vervangende stempas. Voor een afspraak belt u naar 14 0180.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Is het niet mogelijk dat u zelf gaat stemmen? Dan kan een andere kiezer in Krimpen aan den IJssel met een (onderhandse) volmacht uw stem uitbrengen. Die volmacht moet u aantekenen op uw stempas. Samen met een kopie van uw identiteitsbewijs geeft u deze getekende stempas aan de gemachtigde. Ook de gemachtigde moet daarop ook zijn of haar handtekening zetten.

Als u een volmachtstem voor een andere kiezer uitbrengt, moet u ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs van deze volmachtgever laten zien.  Het  identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar  verlopen zijn. Zonder dit bewijs of een kopie van dit bewijs mag u de volmachtstem niet uitbrengen. Een gemachtigde moet zijn stem op hetzelfde moment met de volmachtstem(men) uitbrengen. Iedere kiezer mag 3 volmachtstemmen uitbrengen. Ook als u gemachtigd bent, kunt u uw stem overal binnen Krimpen aan den IJssel stemmen.

Vertrekt u  voor de ontvangst van uw stempas uit Krimpen aan den IJssel? Bijvoorbeeld voor een vakantie. Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de afdeling Burgerzaken. Ook kunt u een formulier downloaden via onze website. De gemachtigde en u vullen dit formulier beiden in. Het ondertekende formulier levert u vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij de balie van Burgerzaken.

Het samen invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als de volmachtgever en volmachtnemer door corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom is er voor deze verkiezing een aanvraagformulier dat bestaat uit twee delen. Ook deze formulieren downloadt u van de website.

Kiezerspas

Bent u op 17 maart niet in Krimpen aan den IJssel? Dan kunt u ook stemmen in een andere gemeente in Nederland. Wel heeft u dan een kiezerspas en geldig identiteitsbewijs nodig.

Van tevoren moet u uw stempas laten wijzigen in een kiezerspas. Dit kan met uw DigiD op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen. Of u stuurt een ingevuld formulier op naar de gemeente. Ook kunt u een afspraak hiervoor maken bij de balie van Burgerzaken. Let op: deze aanvraag moet vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur binnen zijn.

Kandidatenlijst

Op zijn laatst de derde dag voor de verkiezingsdag ontvangt u de kandidatenlijst in de brievenbus. Daarop staan alle partijen met de kandidaten die aan de verkiezingen meedoen. Zo kunt u rustig bekijken op welke partij en welke kandidaat u wilt gaan stemmen.

Hulp bij het stemmen

Hulp bij het stemmen is toegestaan voor kiezers met een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Die hulp verleent een lid van het stembureau of een door de kiezer zelf aangewezen persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om het invullen van het stembiljet met aanwijzingen van de kiezer. Er is geen hulp voor verstandelijk beperkten.

In het kiesrecht is het uitgangspunt vastgelegd dat de kiezer zelfstandig zijn wil moet kunnen bepalen. Op elk stembureau is een loep beschikbaar en op het stembureau Raadhuis een kandidatenlijst in braille. Op de stembureaus Sionskerk en De Sperwer zijn grote-letter-lijsten beschikbaar.

Stembureaus

In Krimpen aan den IJssel zijn 18 stembureaus. U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs stemmen in een van deze stembureaus. Op de achterkant van de kandidatenlijsten staan alle stembureaus met adres vermeld. Via www.waarismijnstemlokaal.nl bekijkt u waar het dichtstbijzijnde stemlokaal is. Bijna alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen met eigen rood potlood Het stemmen op het stembureau gebeurt met rood potlood. Iedere stemmer krijgt deze verkiezing door de coronamaatregelen een eigen rood potlood. Op het stembiljet geeft u aan welke kandidaat van welke partij uw voorkeur heeft. Het stembiljet is precies hetzelfde als de kandidatenlijst die u thuis heeft ontvangen. Met een stembiljet kunt u ook een blanco stem uitbrengen. Dat gebeurt als u geen vakje rood maakt.

Contact burgerzaken

Maak voor de aanvraag van een vervangende stempas, kiezerspas of volmacht een afspraak. Dit doet u door te bellen naar 14 0180. Het aanvragen van een vervangende stempas of een kiezerspas kan ook met uw DigiD via www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen. De formulieren voor de aanvraag van een kiezerspas of schriftelijke volmacht kunt u ook downloaden via www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen. U kunt het formulier e-mailen naar burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl. Ook kunt u het opsturen naar Gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.