Tijdelijk sluiting Koekoekstraat

19 april 2022

Vanaf vandaag is de Koekoekstraat gesloten voor doorgaand verkeer. Dit duurt tot ongeveer begin september 2022. De afsluiting van de Koekoekstraat is onderdeel van het riolerings- en herstraatproject Boerhaavelaan.

Omleiding via de Burgemeester Aalberslaan

Er is een omleidingsroute die u volgt via de gele borden. Ook bussen van RET en Arriva rijden een aangepaste route. Namelijk via de Burgemeester Aalberslaan. Meer informatie vindt u op de website: https://www.krimpenaandenijssel.nl/Boerhaavelaan.

Update:

Er waren veel vragen en opmerkingen over de afsluitingen rondom de werkzaamheden aan de Koekoekstraat en de Boerhaavelaan. Aan de hand daarvan hebben we een aantal aanpassingen gedaan:

  • Bij de omleidingsroute voor auto’s hebben we extra borden geplaatst, zodat het duidelijk wordt dat de Crimpenhof bereikbaar is. Dit was voor velen nog onduidelijk.
  • De omleidingsroute voor fietsers bleek een belangrijk aandachtspunt. Fietsers worden onder andere omgeleid via de Vincent van Goghlaan en Buys Ballotsingel richting Hoogstade.
  • Naar aanleiding van diverse vragen en opmerkingen – ook in de sociale media – is in overleg met de aannemer ook besloten om een aanpassing te doen voor het doorgaand fietsverkeer. Fietsers kunnen ter hoogte van de Buys Ballotsingel de Koekoekstraat oversteken. U kunt ook afstappen om een stukje over de stoep  te lopen richting het Raadhuisplein.

Voor voetgangers is de situatie ook beter nu de trottoirs langs de Buys Ballotsingel en Boerhaavelaan klaar zijn.