Terugblik vergadering kindergemeenteraad 19 mei

31 mei 2022 Foto van het gemeentehuis met een boom

De Krimpense kindergemeenteraad komt een aantal keer per jaar bijeen om te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden in Krimpen aan den IJssel. Op donderdag 19 mei gingen de kinderraadsleden aan de slag om hun ideeën voor de gemeente uit te werken.

Ideeënboxen op schoolLogo van Kindergemeenteraad

Tijdens de vorige bijeenkomst van de kindergemeenteraad hebben de kinderen ideeën meegenomen uit de ideeënboxen die op de basisscholen in Krimpen aan den IJssel staan. De kinderen vinden verschillende onderwerpen zoals verkeersveiligheid, sportgelegenheden en afvalverzameling belangrijk. Volgens de kindergemeenteraad kan de gemeente hier nog meer aan doen. Van de verzamelde ideeën heeft het college van burgemeester en wethouders een selectie gemaakt. De kinderen zijn met de gekozen ideeën aan de slag gegaan.

Goede ideeën voor Krimpen aan den IJssel

Locoburgemeester Hugo van der Wal opende de bijeenkomst. De vergadering werd begeleid door de dagvoorzitter van ProDemos. Naast de twee kinderraadsleden van elke basisschool, was er een extra leerling van elke school aanwezig om mee te denken over de onderwerpen.

Meer prullenbakken, een invalidespeeltoestel en meer activiteiten voor jongeren

De ideeën van de kindergemeenteraad zijn meer prullenbakken, een invalidespeeltoestel en meer activiteiten voor Krimpense jongeren. De kinderen werden geholpen door medewerkers van de gemeente met inhoudelijke kennis over de onderwerpen. Zij gaven tips en adviezen die de kinderen in hun projectvoorstellen hebben opgenomen. De kinderen hebben aan het eind van de middag hun ideeën kort gepresenteerd en kwamen met goede voorstellen.

Dag van de kindergemeenteraad

Op de Dag van de kindergemeenteraad op 20 juni worden de gepresenteerde voorstellen verder uitgewerkt. Ook besluit de Kindergemeenteraad 20 juni welk idee echt uitgevoerd gaat worden.