Terugblik raadsvergadering 7 juli: de laatste raadsvergadering

12 juli 2022 Het Raadhuis in gemeente Krimpen aan den IJssel

Afgelopen donderdag 7 juli vond de laatste raadsvergadering voor de zomer plaats. De raad sprak onder andere over de financiën van de gemeente. Het was een lange vergadering met drie insprekers en veel moties.

Platanen op de Noorderstraat

De gemeente is van plan het riool op de Noorderstraat te vervangen, waardoor het grondwaterpeil stijgt. Door de stijging is het geen optie om de bomen in de middenberm te laten staan. Twee insprekers vinden dat de kenmerkende Platanen moeten blijven staan.

De insprekers vinden dat de bomen moeten blijven staan

De insprekers zijn bang dat het hoge grondwaterpeil voor wateroverlast voor de bewoners gaat zorgen. Het college moet de optie waarbij het grondwaterpeil niet veel stijgt en de bomen kunnen blijven opnieuw bekijken. De motie van PvdA en Krimpens Belang om deze optie verder te onderzoeken kon niet rekenen op een meerderheid van de raad.

Afsluiten afslag Koningin Wilhelminaplein

Een inwoner uit de Noorderstraat sprak over de sluiting van de afrit van Koningin Wilhelminaplein. Ze is verbaasd dat Leefbaar Krimpen opnieuw een onderzoek wil laten uitvoeren naar het openhouden van de afrit. De buurt heeft veel overlast van alle auto’s die over de Noorderstraat en de Rotterdamse weg rijden. Mevrouw ziet het nut niet in van een vierde onderzoek. Ze vindt dat de gemeente de afrit moet sluiten.

Bespreken financiële situatie

Daarna besprak de raad de jaarrekening van 2021. Dit is een overzicht van de financiële situatie van gemeente van het jaar 2021. Een accountant nam de financiële situatie van de gemeente onder de loep. Een deel van de raad is niet tevreden over de zaken die naar boven zijn gekomen tijdens deze controle. Een motie van afkeuring krijgt geen steun van de meerderheid van de raad. De meeste partijen hebben wel vertrouwen in de financiële situatie.

Indienen van moties

De kadernota laat zien wat het college de komende 4 jaar gaat doen met het gemeentegeld. De kadernota stelt geen nieuwe prioriteiten vast omdat er net een nieuw college zit. Bij dit agendapunt dienden de partijen samen 9 moties en een amendement in. Een meerderheid van de raad stemde voor:

  • de motie onderzoek plaatsing camerabewaking hotspots van de VVD
  • de motie participatieparagraaf van Stem van Krimpen, PvdA en Krimpens Belang
  • het amendement bestemmingsreserve energiearmoede van Leefbaar Krimpen, CDA en SGP

De voorzitter sloot de vergadering om 00.36 uur.

Wilt u de vergaderingen terugkijken?

Kijk dan op krimpenaandenijssel.notubiz.nl