Terugblik raadsvergadering 23 juni: start nieuwe coalitie

8 juli 2022 Foto van de nieuwe wethouders

De raadsvergadering van 23 juni stond in het teken van de start van de nieuwe coalitie van Leefbaar Krimpen, SGP en CDA en de benoeming van de nieuwe wethoudersploeg. Na de benoeming van wethouders vond de installatie van twee raadsleden en een burgerlid plaats. Bij de start van de vergadering benoemde de raad mevrouw Marianne van den Anker als ombudsman van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Bespreken van het akkoord “Samen verschillend”

Daarna volgde een grondige en kritische bespreking van het bestuursakkoord “Samen verschillend”. De partijen Leefbaar Krimpen, SGP en CDA schreven dit bestuursakkoord. De fractievoorzitters van de drie partijen lichtten het akkoord en hun enthousiasme over de samenwerking toe. De nieuwe oppositiepartijen spraken hun ontevredenheid uit over het proces en het resultaat van het formatie. De beloofde openheid is volgens hun niet waargemaakt.

Bij sommige partijen heerst er verbazing over samenwerking

Sommige partijen verbazen zich over de samenwerking tussen de SGP en Leefbaar Krimpen. Ze vinden dat deze partijen inhoudelijk en qua politieke stijl te ver van elkaar afwijken. De oppositie ziet weinig vernieuwende plannen in het akkoord. Volgens hen is het grootste deel van het akkoord het voortzetten van het beleid van de afgelopen jaren.

Benoeming van de nieuwe wethouders

De fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen introduceerden de vier kandidaat-wethouders. De raad benoemde de 4 kandidaten met de meerderheid van de stemmen. Ze werden daarna beëdigd als wethouder. De benoemde wethouders zijn Kirsten Jaarsma, John Janson, Hugo van der Wal en Wubbo Tempel. Zij toonden zich bereid om de eerste stap te zetten om het vertrouwen van de oppositie te herstellen.

Nieuwe raadsleden en burgerlid

Micha van Heemst is de opvolger van Kirsten Jaarsma voor Leefbaar Krimpen. Jaco Jacobs is de opvolger van Hugo van der Wal voor de SGP. Ook benoemde de raad Aron van Nieuwkoop als nieuw burgerlid van de SGP.

Als laatste besprak de raad de raadsvoorstellen

De raad besprak daarna de raadsvoorstellen over het hernieuwen van de indicatoren planning en controldocumenten en de programma-indeling begroting 2023. Krimpens Belang diende vijf amendementen in. Zij wilden verschillende punten aanpassen aan de voorstellen. De amendementen konden niet rekenen op draagvlak van de meerderheid van de raad. Daarom werden de amendementen verworpen. De raad nam vervolgens de voorstellen aan zonder wijzigingen. Na een intense avond sloot de voorzitter de vergadering om 23.41 uur.