TenneT vervangt geleiders tussen de masten

4 oktober 2021

Er is capaciteitsuitbreiding nodig tussen de bestaande verbinding die loopt van Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg. Dit komt door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt, Daarom vervangt TenneT de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit. In onze gemeente staan 2 masten. Het tracé van de hoogspanningsverbinding is 460 meter lang. De werkzaamheden vinden plaats in groen gebied, op flinke afstand van de woonwijk.

De komende jaren neemt duurzame energie toe

Daarmee groeit het aanbod duurzame energie enorm. Dit aanbod is minder goed te voorspellen dan dat van traditionele elektriciteitscentrales. De ene keer waait het hard of schijnt de zon volop, de andere keer is het weer bewolkt en windstil. Deze pieken en dalen in de productie van elektriciteit zijn van grote invloed op ons elektriciteitsnet. Om het transport van duurzame energie ook in de piekperioden mogelijk te maken werkt TenneT aan het aanpassen van het huidige elektriciteitsnet.

Om meer elektriciteit te transporteren past TenneT de bestaande verbindingen aan

Dit gebeurt binnen het programma ‘Beter Benutten Bestaande 380 kV’, waarin 6 hoogspanningsverbindingen vernieuwd worden. De verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg valt hier ook binnen. Door de aanpassingen kan TenneT het bestaande elektriciteitsnet beter benutten.

TenneT vervangt de geleiders tussen de masten

De hoogspanningsmasten dragen geleiders waardoor elektriciteit loopt. Om de hoogspannings-verbinding beter te kunnen benutten, vervangen we de geleiders tussen de masten door geleiders met een grotere capaciteit. De capaciteit gaat van 3000 naar 4000 ampère. TenneT combineert deze werkzaamheden direct met groot onderhoud aan isolatoren en masten.

Magneetveldzones worden smaller of blijven gelijk

Op of vlakbij de hoogspanningsstations treft TenneT maatregelen waardoor ze de elektriciteit in de nieuwe situatie zodanig door de geleiders sturen dat de magneetvelden van de afzonderlijke geleiders elkaar optimaal afzwakken. Hierdoor wordt de magneetveldzone smaller of gelijk in vergelijking met de huidige situatie.

Van 1 oktober tot en met 11 november liggen de ontwerpbesluiten ter inzage

Van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 liggen de ontwerpbesluiten voor Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren. U kunt dit op verschillende manieren doen. We stellen het op prijs als u daarbij aangeeft op welk deel van de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt dit doen:

  • via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder “Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg”. U kunt niet reageren per e-mail.
  • Per post door een brief te sturen naar:

Bureau Energieprojecten – Inspraakpunt BBB 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg. Postbus 111. 9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen. U kunt ook op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79.

U kunt zich aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomsten

Vanwege het coronavirus zijn er twee digitale informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u uitleg over de procedure, de werkzaamheden en de planning. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. TenneT nodigt u hier graag, mede namens het ministerie van EZK, voor uit. De digitale informatiebijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 12 oktober van 19:00 uur tot 21:00 uur.
  • Donderdag 14 oktober van 19:00 uur tot 21:00 uur.

U kunt zich via de website van Bureau Energieprojecten www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg aanmelden. U ontvangt na registratie een uitnodiging om deel te nemen.

Wanneer alles volgens planning verloopt, start TenneT in juli 2022 met de bouw en is in januari 2023 de vernieuwde verbinding klaar. Meer informatie over de ontwerpbesluiten vindt u op www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg en over het project op www.tennet.eu/krimpen-geertruidenberg.

Bekijk het filmpje op YouTube voor meer uitleg: https://youtu.be/ULc8OSUgyJM